Hoe werkt een financieringsaanvraag?

Hoe werkt een financieringsaanvraag?

Met een financieringsaanvraag laat u de financier vooraf zien wat u met het geleende geld gaat doen. Nu het steeds lastiger wordt om krediet te krijgen, is goed ondernemerschap belangrijk.

Hoe financier je voorraad?

Kies dan een kortlopende zakelijke lening die je tijdelijk extra financiële ruimte geeft om te investeren in je voorraad. Je ontvangt een bedrag op je rekening waarmee je de voorraden kunt inkopen. Dit bedrag is meestal gelijk aan de inkoopwaarde van de voorraad, maar kan ook lager zijn.

Welke zekerheden kunnen mogelijk ingebracht worden?

Borgstelling door derden Je kunt ook een borgstelling door derden inbrengen als financiële zekerheid. Een derde partij staat dan garant voor jouw financiering. Dat kunnen personen zijn uit je netwerk of rechtspersonen (andere bedrijven). Ook de overheid kan garant staan.

Wat zijn aspecten waar de Rabobank het meeste op let bij het verstrekken van een financiering?

Jouw ondernemerskwaliteiten zijn voor een groot deel bepalend voor je succes. Daarom kijkt de Rabobank naar wie jij bent als persoon en hoeveel ervaring je hebt in de branche waarin je een bedrijf wilt starten of een product gaat lanceren.

Waar kijkt een bank naar bij een ondernemingsplan?

Banken willen een ondernemingsplan zien, het liefst duidelijk samengevat op 1 A4tje, met daarin een financieringsplan en een inbreng van eigen vermogen. Denk aan een inbreng van minimaal 20% eigen vermogen. Voor branches met meer risico in de ogen van de bank zoals horeca is het percentage hoger.

Wat is Voorraadfinanciering?

Voorraadfinanciering is een zakelijke financiering op basis van uw betaalde courante voorraden. Zo heeft u extra financiële ruimte zodat u kunt blijven investeren in uw bedrijf. Voorraadfinanciering is alleen mogelijk in combinatie met factoring (debiteurenfinanciering).

Wat zijn zekerheden voor een bank?

De zekerheid is het bedrag waar de bank op terug kan vallen wanneer de ondernemer niet meer in staat is om aan de bankverplichtingen (rente en aflossing) te voldoen. Op deze manier kan de bank de openstaande bankschuld gedeeltelijk of geheel terugkrijgen door terug te vallen op de zekerheden.

Welke zekerheden kan een bank vragen?

Persoonlijke zekerheden Hoofdelijk aansprakelijkheid: bij deze vorm ben je privé aansprakelijk voor de terugbetaling van de lening. Borgstelling: hierbij staat iemand anders borg voor de terugbetaling van de lening. Dit kan eventueel ook de overheid zijn via een borgstellingsregeling.

Waar kijkt een bank naar?

In het verleden werd door banken nog relatief simpel naar de kasstroom gekeken. Bijvoorbeeld op de volgende wijze: Nettowinst + afschrijvingen = cash. Banken kijken tegenwoordig naar de pijlers van een succesvolle onderneming en de hieruit voortvloeiende cash drivers.

Wat betekent zekerheden?

ze·ker·heid (de; v; meervoud: zekerheden) 1het zeker-zijn, vaste overtuiging2waarborg, veiligheid: voor alle zekerheid doe ik de deur op slot om geen risico te lopen; iets in zekerheid brengen het op een veilige plaats brengen; sociale zekerheid het geheel van de regelingen die ervoor zorgen dat je geld krijgt wanneer …