Hoe werkt de WGA?

Hoe werkt de WGA?

Uitgangspunt bij de WGA is “hoe meer de werknemer werkt hoe hoger zijn inkomen”. De werknemer van wie UWV concludeert dat sprake is van minimaal 35% loonverlies, en die daarnaast de wachttijd van 104 weken heeft doorlopen, heeft recht op een WIA-uitkering.

Hoe wordt de WGA berekend?

De loongerelateerde WGA-uitkering is gelijk aan 75% (en vanaf maand drie 70%) van het maximale WIA-maandloon minus (maximumdagloon / werkelijk gerealiseerde dagloon x actueel verdiende inkomen). Deze formule is het best te volgen aan de hand van onderstaand voorbeeld. Een voorbeeld.

Wat is de WGA verzekering?

De WGA-hiaatverzekering, ook wel WGA-gatverzekering of WGA-aanvullingsverzekering genoemd, is een verzekering die u kunt afsluiten voor medewerkers om hun inkomensverlies bij langdurige arbeidsongeschiktheid zoveel mogelijk te beperken.

What is a WGA registration?

A WGA registration documents the creation date. The purpose of a WGA registration is to establish and document the completion date of the literary property and protect the writer from plagiarism or theft.

How much does it cost to become a WGA member?

The registration fee is $20 or $10 for guild members. With online registration, you will instantly receive a confirmation with your WGA number. Please note that in order to complete the registration process, you will need the SSN and full legal names of all of the authors. Mail registration is also available and will typically take 4 weeks or less.

What is the WGA West?

The WGA West is the home to nearly 12,000 of Hollywood’s leading TV and screenwriters, but you do not need to be a WGAW member to use this vital Guild service.

How long does it take to get my WGA number?

With online registration, you will instantly receive a confirmation with your WGA number. Please note that in order to complete the registration process, you will need the SSN and full legal names of all of the authors. Mail registration is also available and will typically take 4 weeks or less.