Hoe weet ik of een fysiotherapeut goed is?

Hoe weet ik of een fysiotherapeut goed is?

In een paar stappen kies je de juiste fysiotherapeut als volgt:

 • Kijk of jouw klacht binnen een specialisatie valt.
 • Bekijk hoe je verzekerd bent en waar je zorgverzekeraar contracten mee heeft afgesloten.
 • Zoek bij jou in de buurt een fysiotherapeut en kijk of er reviews of ervaringen te vinden zijn.

Wat is een goede fysiotherapeut?

Je moet je kunnen inleven in hoe ze zich voelen en goed kunnen inschatten wat ze wel en niet kunnen. Goed kunnen luisteren. Om een juiste diagnose te kunnen stellen, moet je goed kunnen luisteren. Niet alle mensen zijn goed in het verwoorden van hun klachten, en achter een klacht kan een ander probleem schuilgaan.

Hoe veel fysiotherapeuten zijn er in Nederland?

Gegevens in een tabel

Beroepsgroep Aantallen
Fysiotherapeuten 37748
Geregistreerd-mondhygiënisten (tijdelijke BIG-registratie) 608
Gz-psychologen 18117
Klinisch technologen 345

Wat voor fysiotherapeuten zijn er?

Welke soorten fysiotherapie bestaan er allemaal?

 • Algemene fysiotherapie. De algemene fysiotherapeut is deskundig op het gebied van bewegen.
 • Arbeidsfysiotherapie.
 • Bekkenfysiotherapie.
 • Geriatriefysiotherapie.
 • Kinderfysiotherapie.
 • Manuele therapie.
 • Oedeemfysiotherapie.
 • Orofaciaal fysiotherapie.

Hoe word je een goede fysiotherapeut?

Om fysiotherapeut te worden moet je de pittige hbo-opleiding tot fysiotherapeut volgen. Er zijn in Nederland 12 bachelor fysiotherapie-opleidingen, oftewel hbo-opleidingen. De meeste hogescholen bieden zo’n opleiding aan. Je doet veel theoretische vakkennis op tijdens je studie, maar ook veel praktijkervaring.

Is CKR registratie verplicht?

Pas als je voldoet aan alle kwaliteitseisen mag je je inschrijven in het Kwaliteits Register Fysiotherapie (KRF NL). Onderdeel van de eisen is het volgen van bij- en nascholing. Al onze medewerkers zijn opgenomen in het KRF. Vanaf 1 januari 2020 vervangt het KRF NL (Kwaliteits Register Fysiotherapie) het vroegere CKR.

Wat is CKR?

Na het inschrijven in het Beroeps Individuele Gezondheids (BIG) Register kan een fysiotherapeut zich in één of meerdere deelregisters van het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie (CKR) laten inschrijven.

Wat is een fysiotherapeutisch handelen?

Fysiotherapeutisch handelen De fysiotherapeut biedt op methodische wijze expliciet, gewetensvol en oordeelkundig hulp aan cliënten met klachten of problemen aan het houding en bewegingsapparaat. Hij toont professioneel gedrag naar de stand van het vakgebied.

Hoe kan ik rechtstreeks naar de fysiotherapeut?

Je kunt tegenwoordig rechtstreeks naar de fysiotherapeut. Je hebt dus geen verwijsbriefje meer nodig van de huisarts. Dat heeft als voordeel dat je gelijk naar de fysiotherapeut kan, zonder dat je eerst een afspraak bij je huisarts moet maken. De fysiotherapeut voert allereerst een ‘screening’ uit.

Wat zijn de tarieven voor een fysiotherapie?

De tarieven voor een fysiotherapiebehandeling kunnen per fysiotherapeut verschillen. Over het algemeen liggen ze wel dicht bij elkaar. Voor een reguliere behandeling betaal je tussen de €28 en €40. Ook kun je je hier aanvullend voor verzekeren.