Hoe vraag je ziekenvervoer aan?

Hoe vraag je ziekenvervoer aan?

Bel 105 als het niet dringend is

  • Transparant tarief. We hebben een overeenkomst met verschillende ziekenfondsen.
  • Overal in Vlaanderen. Met meer dan 170 ziekenwagens zijn we een van de grootste ziekenwagendiensten van Vlaanderen.
  • Kwaliteit gegarandeerd.

Hoeveel kost ziekenvervoer?

Dringend ziekenvervoer Voor elke 112-oproep wordt 60,84 euro aangerekend en valt volledig ten laste van de patiënt. Er is geen tegemoetkoming van de ziekteverzekering. Dat de ambulance ter plaatse komt, volstaat om het bedrag aan te rekenen. Of de patiënt al dan niet naar het ziekenhuis wordt vervoerd, speelt geen rol.

Hoe werkt een zorgtaxi?

Bij Zorgtaxi rijdt u altijd een privé-taxi en direct van deur-tot-deur. Exact op de gevraagde tijd staat uw taxi voor uw deur. Wij brengen u rechtstreeks naar het opgegeven adres. U hoeft dus niet uw taxi te delen.

Welke zorgverzekering vergoedt taxivervoer?

Je hebt alleen recht op vergoeding voor taxivervoer vanuit de basisverzekering als je onder een bepaalde categorie valt, bijvoorbeeld als je visueel gehandicapt bent of chemotherapie moet ondergaan. Je moet dan wel altijd een eigen bijdrage betalen.

Heb ik recht op ziekenvervoer?

In sommige gevallen krijgt u ziekenvervoer naar en van een ziekenhuis, zorgverlener of instelling vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering. Dat hangt onder meer af van de ziekte die iemand heeft. Het vervoer kan per ambulance plaatsvinden of met (eigen) auto, taxi of openbaar vervoer.

Wat kost niet dringend ziekenvervoer?

Hoeveel? Je krijgt een vergoeding van 0,12 euro per kilometer voor ziekenvervoer met een personenwagen tot maximaal 60 euro per kalenderjaar.

Is ziekenvervoer gratis?

U betaalt eerst de eigen bijdrage. Voor ziekenvervoer is dat € 108,- (bedrag 2021) per jaar. Het bedrag dat overblijft valt onder het verplicht eigen risico (als u dat nog niet gebruikt heeft). Het bedrag dat daarna overblijft valt onder het vrijwillig eigen risico (als u dat heeft).

Is ziekenvervoer terugbetaald?

De terugbetaling bedraagt maximaal 60 euro per kalenderjaar. We voorzien een tegemoetkoming voor niet-aangevraagd dringend ziekenvervoer, gevolgd door een opname in het ziekenhuis. Is er geen wettelijke tegemoetkoming voorzien, betalen we 50 % van de vervoerskosten (maximum 60 euro per factuur) terug.

Wat is medisch noodzakelijk vervoer?

Ambulancevervoer is medisch noodzakelijk vervoer per ambulance-auto. Vaak gaat het om spoedeisend vervoer bij bijvoorbeeld een ongeval of een hartinfarct. Maar de ambulance kan ook ingezet worden als er geen spoed is.

Heb ik recht op een zorgtaxi?

Wordt taxivervoer vergoed door de zorgverzekering? Wanneer iemand extra hoge kosten moeten maken, door bijvoorbeeld een chronische ziekte, ouderdom of een handicap, kan hij/zij in aanmerking komen voor een vergoeding of een tegemoetkoming voor het gebruik van de taxi.

Wat is gecontracteerd taxivervoer?

Kiest u voor een gecontracteerd taxibedrijf? U kunt gebruikmaken van een taxibedrijf waar wij wel een contract mee hebben. Dan betaalt u de taxi niet, deze taxibedrijven hebben een afspraak met ons. U betaalt wel een wettelijke eigen bijdrage en eigen risico.

Wat kost een zorgtaxi?

Tarief taxi

Taxivervoer Tarief Kortingen
Minimumtarief €15.00 Kortingen oplopend tot 40% en meer
Starttarief €2.95 Kortingen oplopend tot 40% en meer
Kilometertarief €2.17 Kortingen oplopend tot 40% en meer
Tijdstarief (per minuut) €0.36 Kortingen oplopend tot 40% en meer