Hoe vaak mag je Flixotide gebruiken?

Hoe vaak mag je Flixotide gebruiken?

De begindosering is 100 microgram per keer. Je inhaleert deze dosering twee keer per dag (’s ochtends en ’s avonds) met een inhalator of diskus. Afhankelijk van de ernst van de astma is de onderhoudsdosering 100 tot 500 microgram twee keer per dag. Bij ernstig astma is de dosering Flixotide maximaal 2 mg per dag.

Kun je stoppen met Flixotide?

Het kan 1 tot 2 weken duren voor u effect van de inhalatie merkt. Stop daarom niet te snel als u twijfelt aan het nut van dit medicijn. Als u dit medicijn al langere tijd gebruikt en u wilt nu stoppen, dan kunnen de benauwdheidsklachten terugkomen. Bouw daarom langzaam af in overleg met uw arts.

Lees ook:   Welke opleiding volgen voor leerkracht?

Wat zijn de bijwerkingen van Flixotide?

U kunt veel last krijgen van piepende ademhaling en veel hoesten. U kunt ook jeuk krijgen, huiduitslag of zwelling (meestal van het gezicht, de lippen, de tong of de keel). Allergische reacties op Flixotide zijn zeer zeldzaam (treden op bij minder dan 1 op de 10.000 personen).

Hoeveel tijd tussen Ventolin en Flixotide?

Indien Salbutamol en Flixotide op het zelfde moment geinhaleerd moet worden, geef dan eerst de Salbutamol en 15 minuten later de Flixotide. Op die manier wordt optimaal gebruik gemaakt van het effect van de Salbutamol. Salbutamol mag maximaal 8 keer per dag, dat wil zeggen om de 3 uren, gegeven worden.

Hoeveel tijd moet er tussen 2 verschillende pufjes zitten?

Volgorde van de medicijnen Als uw kind last heeft van benauwdheidsklachten moet er vijf minuten zitten tussen het inhaleren van de twee soorten medicijnen.

Hoeveel keer puffen per dag?

De maximale dosering is 8 inhalaties (800 microgram) per 24 uur. Gebruik niet meer inhalaties of gebruik uw inhalator niet vaker.

Lees ook:   Wat bestuderen we in de biologie?

Is flixotide schadelijk?

Er zijn op dit moment onvoldoende gegevens beschikbaar over het gebruik van Flixotide tijdens zwangerschap of borstvoeding. Tot op heden zijn er echter geen aanwijzingen voor schadelijke effecten.

Hoe weet je of flixotide leeg is?

3 Hoe controleren of de inhalator bijna leeg is? Je controleert dit het best door het spuitbusje uit de plastic houder te nemen en in een bakje water te leggen. Hoe minder dosissen het spuitbusje bevat, hoe meer lucht erin zit en hoe meer het zal stijgen.

Kan cortisone de bloeddruk verhogen?

Cortisone: bijwerkingen op lange termijn achillespees) broos kraakbeen, osteoporose. dunne en gevoelige huid. verhoogde bloeddruk.

Hoe lang mag je fluticason gebruiken?

Voor een goed effect is het noodzakelijk dat u de neusdruppels consequent gebruikt zolang de arts voorschrijft. Vaak wordt fluticason ook gebruikt na het verwijderen van de neuspoliepen om te voorkomen dat deze weer terug komen.

Hoe vaak mag je puffen met Ventolin?

De maximale dosering is acht inhalaties (800 microgram) per dag. Bij inspanningsastma is de dosering twee inhalaties (200 microgram) tien tot vijftien minuten voor de inspanning. De startdosering is één keer per dag 100 microgram. De arts kan de dosering verhogen tot twee inhalaties (200 microgram).

Lees ook:   Waarom vind je het leuk om met ouderen te werken?

Hoeveel tijd moet er tussen 2 pufjes zitten?