Hoe toon je aan dat je goed kunt samenwerken?

Hoe toon je aan dat je goed kunt samenwerken?

Je zet je in om samen met anderen doelen te bereiken. Je draagt bij aan het gezamenlijk resultaat, ook wanneer je daarbij niet direct persoonlijk belang hebt. Met andere woorden: je stelt het gezamenlijk belang boven het eigen belang. Je speelt informatie die voor anderen van belang kan zijn tijdig door.

Kan goed in teamverband werken?

Een goede teamspeler moet flexibel zijn. Je zult jezelf constant moeten aanpassen, omdat er verschillende meningen zijn binnen een team. Er worden gezamenlijk beslissingen gemaakt en daardoor kan het voorkomen dat je bepaalde taken moet uitvoeren waar je niet helemaal achter staat.

Waaruit blijkt dat je betrouwbaar bent?

Je verdoezelt je fouten niet maar je neemt er verantwoordelijkheid voor en je geeft ze toe. Je houdt je aan voorschriften, regels en procedures. Je spreekt positief over anderen. Je verschuilt je niet of je dekt je niet in als er spanningen zijn maar je neemt verantwoordelijkheid voor eigen handelen en mening.

Wat zijn je verbeterpunten?

Nou, als je op een sollicitatiegesprek wordt gevraagd naar een slechte eigenschap, benoem je die als verbeterpunt. Dus: waar ben je niet zo goed in en wat wil je graag leren, verbeteren of ontwikkelen? En geef ook een voorbeeld van hoe je dat zou willen doen.

Wat zijn je sterke en zwakke punten?

Alle zaken waar je goed in bent of die je helpen om het beter te doen in het leven zijn jouw sterke punten en dingen die verbetering nodig hebben of je beperken om jouw beste zelf te zijn worden beschouwd als zwakke punten.

Wat zijn goede drijfveren?

De negen drijfveren voor werk

 1. Vrijheid. Met vrijheid wordt bedoeld dat je graag zelf bepaalt wanneer je werkt en wat je doet.
 2. Geld. Met geld wordt bedoeld dat je rijk wilt worden.
 3. Mensen. Met de drijfveer mensen wordt bedoeld dat je graag onder de mensen bent.
 4. Creativiteit.
 5. Zekerheid.
 6. Inhoud.
 7. Maatschappij.
 8. Macht.

Wat zorgt voor een goede samenwerking?

Apatheia

 1. Respecteer dat jullie de wereld anders zien.
 2. Houd je ego in toom.
 3. Laat het gesprek alleen over werk gaan.
 4. Beschouw elke interactie als een losse gebeurtenis.
 5. Negeer meer.
 6. Denk aan het grotere geheel.
 7. Wees flexibel over hoe het werk af komt.
 8. Bekommer je evenveel om ieder lid van je team.

Welk gedrag hoort bij samenwerken?

Biedt anderen hulp aan bij problemen of conflicten en helpt anderen hun doel te bereiken. Komt met voorstellen voor het bereiken van een gezamenlijk resultaat. Doet concessies aan het eigen belang als het gaat om het behalen van een gezamenlijk resultaat.

Wat is werken in teamverband?

Er wordt vergaderd samen, maar ook het nemen van besluiten en het voeren van discussies wordt gezamenlijk gedaan. Als dit in harmonie kan gebeuren zal het resultaat ook beter zijn. De intelligentie of ervaring van de individuele teamleden is daarbij van ondergeschikt belang.

Wat zijn goede eigenschappen sollicitatie?

Goede eigenschappen

 • Ik ben stressbestendig.
 • Ik ben altijd vrolijk Ik ben erg direct.
 • Ik kan goed samenwerken.
 • Ik ben innovatief.
 • Ik ben erg organisatorisch.
 • Ik ben een goede leider.
 • Ik ben empathisch.
 • Ik ben flexibel.

Wat verstaan we onder betrouwbaarheid?

Bij betrouwbaarheid gaat het om hoe consistent een methode iets meet. Hierbij is het van belang dat de uitkomsten hetzelfde zijn als je de meting of het gehele onderzoek op exact dezelfde wijze nog een keer uitvoert (reproduceert of repliceert).

Gedrag van een teamspeler Met andere woorden: je stelt het gezamenlijk belang boven het eigen belang. Je speelt informatie die voor anderen van belang kan zijn tijdig door. Je respecteert de deskundigheid van anderen en je maakt er optimaal gebruik van. Je helpt collega’s om hun doelen te bereiken.

Waaruit blijkt dat je een teamplayer bent?

6 Kenmerken van een goede teamplayer

 1. Ken jezelf. Zelfkennis hebben is belangrijk in een team; de belangrijkste rol die je wil en ook goed kan spelen moet duidelijk zijn.
 2. Empatisch vermogen.
 3. Hulpvaardig.
 4. Aanpassingsvermogen.
 5. Communicatief vaardig.
 6. Oplossingsgericht.

Hoe werkt teamwork?

Teamleden vullen elkaar aan en werken samen aan een gemeenschappelijk teamdoel. Het team heeft zijn bekwaamheid bewezen en kan zelfstandig overleggen en knopen doorhakken. Dat zorgt er voor dat teamleden in staat zijn om zelfstandig te werken.

Hoe noem je het als je goed kan samenwerken?

Een definitie voor de competentie samenwerken is bijdragen aan een gezamenlijk resultaat door een optimale afstemming tussen de eigen kwaliteiten en belangen en die van een groep of collega.

Wat is het verschil tussen een groep mensen en een team?

Binnen een groep wordt bij conflicten over elkaar gesproken en wordt voor het oplossen ervan gekeken naar de manager. Hij is degene die ervoor moet zorgen dat problemen in de samenwerking worden opgelost. Binnen teams voelen de leden zich juist verbonden en nemen verantwoordelijkheid voor de onderlinge samenwerking.

Wat betekent goed samenwerken?

Belangrijk bij samenwerken is dat iedereen hetzelfde doel nastreeft en handelt in het belang van het bedrijf. Samen verbeteren zorgt voor betrokken medewerkers, voor betere prestaties en voor meer plezier in het werk.