Hoe stel je polyneuropathie vast?

Hoe stel je polyneuropathie vast?

Het stellen van de diagnose polyneuropathie gebeurt op basis van het verhaal en het lichamelijk onderzoek van de patiënt. Voor het bevestigen van de diagnose wordt meestal een klinisch neurofysiologisch onderzoek verricht. Vaak wordt dan een EMG (elektromyogram) gemaakt.

Wat zijn de meest voorkomende neuropathieën?

De meest voorkomende neuropathieën zijn: Diabetes (poly)neuropathie. Deze vorm kan ontstaan bij mensen die al langer lijden aan diabetes mellitus. Door de hoge bloedsuikerspiegel of verstoorde bloedtoevoer kan er schade ontstaan aan de gevoels- en bewegingszenuwen van de benen. Dit wordt ook wel diabetische neuropathie of diabetische

Wat is neuropathie in het Grieks?

Hoewel neuropathie in het Grieks ‘zenuwziekte’ betekent, heeft deze aandoening niets met de psychiatrische gesteldheid van doen. Als er één zenuw slecht functioneert, dan wordt gesproken over mononeuropathie. Zijn er meerdere zenuwen aangetast, dan wordt dit polyneuropathie genoemd.

Wat zijn symptomen van neuropathie in de gevoelszenuwen?

De symptomen van neuropathie in de gevoelszenuwen zijn een doof gevoel in de ledematen, prikkelingen, tintelingen, aanrakingspijn, evenwichtsstoornissen en een veranderend gevoel. Neuropathie van de motorische zenuwen kan gepaard gaan met de volgende klachten: kramp, spierverlies en spierzwakte.

Hoe test je neuropathie?

Ook een vaatonderzoek met geluidsgolven kan nuttig zijn. Soms wordt het oordeel van een neuroloog gevraagd. Met een zogenaamd EMG (ElektroMyoGram) kan hij de functie van uw zenuwen onderzoeken. Deze test levert het beste bewijs voor een neuropathie, maar is zelden nodig.

Wat voor onderzoek doet een neuroloog?

Een neuroloog voert een neurologisch onderzoek uit om medische aandoeningen te identificeren die het zenuwstelsel aantasten. Bij een neurologisch onderzoek test de arts de spierkracht, de coördinatie en balans, de mentale status, de reflexen, het geheugen, de ogen en de zenuwfunctie.

Hoe gaat een neurologisch onderzoek?

De neuroloog onderzoekt de spierreflexen om inzicht te krijgen in het functioneren van de motorische zenuwen en de zenuwverbindingen in het ruggenmerg en de toestand van de perifere zenuwen. De neuroloog kan de reflexen opwekken door met een reflexhamer zachtjes tegen bijvoorbeeld de knie of de enkel te slaan.

Waarom een EMG-onderzoek?

Waarom is een EMG nodig? Het doel van een EMG is om inzicht te krijgen in het functioneren van de zenuwen en spieren. Het onderzoek wordt vooral ingezet bij patiënten die spier- of zenuwklachten hebben. Het onderzoek wordt verricht door een neuroloog en/of een laborant en duurt 15 tot 45 minuten.

What diseases can be detected by an EMG test?

An EMG can be used to diagnose a wide variety of neuromuscular diseases, motor problems, nerve injuries, or degenerative conditions, such as: Carpal tunnel syndrome. Cervical spondylosis. Guillain-Barre syndrome. Lambert-Eaton syndrome. Muscular dystrophy. Myasthenia gravis.

What is an EMG test used to diagnose?

Purpose. A person may have an EMG to help diagnose a muscular or neurological condition.

 • Procedure. EMG is an outpatient procedure that can take place at a hospital or an office clinic.
 • Risks. EMG tests carry minimal risk of severe complications or side effects.
 • Results.
 • Summary.
 • How do I interpret my EMG results?

  Purpose of Test. Your healthcare provider may opt for EMG when you have signs and symptoms such as weakness,tingling,numbness,pain in your muscles,cramping,or other abnormal sensations.

 • Risks and Contraindications. Both EMG and NCS are low-risk.
 • Before the Test.
 • During the Test.
 • After the Test.
 • Interpreting Results.
 • How to prepare for an EMG test?

  Answering all questions about your medical history,allergies,and medications.

 • Arranging for a ride home if sedation will be used
 • Following all instructions about eating and drinking before your EMG
 • Following activity,dietary and lifestyle restrictions before your EMG
 • Leaving jewelry,metal objects,credit cards,and other valuables at home