Hoe Spatkrachten opvangen?

Hoe Spatkrachten opvangen?

Spatkrachten kunnen worden opgevangen door het creëren van driehoeken in de constructie. De krachten uit de bovenliggende constructie in het midden opvangen en deze kracht direct naar de vaste grond af te voeren.

Wat is een steunbeer?

Een steunbeer (ook schoorpijler of schraagpijler) is een onderdeel van een (meestal gotisch (zie gotiek)) bouwwerk; uitspringende verzwaring van een muur ter versterking van die muur en om de zijdelingse druk van een gewelf op te vangen.

Wat is luchtbogen?

luchtboog – Buitenboogstut die de horizontale druk van een gewelf of dak verdeelt van het bovenste gedeelte van een muur naar buiten toe, naar een pijler of steunbeer.

Wat is een spattende kapconstructie?

Wanneer in een constructie schuine of gebogen onderdelen voorkomen, kunnen hierdoor horizontale krachten ontwikkeld worden; deze krachten worden spatkrachten genoemd. De krachten van zo’n constructie worden verdeeld in een verticale kracht, een drukkracht op het steunpunt, en een horizontale component, de spatkracht.

Wat is een Spantendak?

Een spantendak (ook wel sporendak genoemd) onderscheidt zich van een klassiek gordingen- (of sparren)dak doordat het bestaat uit – eventueel geprefabriceerde – spanten, die dan op een regelmatige tussenafstand van elkaar worden geplaatst, doorgaans telkens 45 à 60 cm.

Wat zijn pinakels?

Ook: fiaal, fioel. Gotisch ornament, een slank piramide- of kegelvormig siertorentje, boven en naast frontalen, als bekroning van een steunbeer, spits, hoek van een meubel, etc.. Bestaat uit voet, schacht en spits.

Waar komt de naam gotiek vandaan?

Het woord ‘gotiek’ is afkomstig van het Germaanse volk de Goten, hoewel de gotiek daarmee niets te maken heeft. Pas in de 16e eeuw werd deze term door de intellectuelen gebruikt als spotnaam voor een bouwstijl die zij totaal smakeloos en barbaars vonden.

Hoe ver moeten gordingen uit elkaar?

De stan- daard houten gordingen wordt bij een spant- afstand van circa 5 meter op 1,60 tot 1,80 meter gelegd. Bij sandwichpanelen van 40 mm kan de afstand naar 3,19 meter. Bij 80 mm hoogte kan de afstand tussen de gordingen zelfs naar 4,82 meter. Dit soort grote afstanden zie je in de praktijk echter zelden of nooit.

Hoe lang mag een gording zijn?

De combinatie met spanten wordt vaak gebruikt omdat een gording zelf een maximale lengte van 4 tot 5 meter heeft. Wanneer de balk een grotere afstand moet overbruggen zal deze simpelweg niet sterk genoeg zijn.

Waarom Spantendak?

Bij een spantendak, ook wel sporendak genoemd, lopen de spanten van gevelmuur naar gevelmuur. De last van het dak wordt hierdoor overgebracht naar de buitenmuren. Een sporendak wordt vaak toegepast in gebouwen waarbij het dak een grote ruimte zonder draagmuren moet overspannen.

Wat is een Tengellat?

Een tengel of tengellat is een houten lat (sectie 10 × 50 mm tot 22 × 75 mm) die tussen het dakbeschot en de panlatten wordt aangebracht. Ze loopt van nok naar dakvoet en zorgt voor ventilatie en eventuele afwatering onder de pannen.

Waar is gotiek ontstaan?

De gotiek ontstaat op een heel specifieke plaats en op een specifiek tijdstip, namelijk als abt Suger opdracht geeft een kathedraal te laten herbouwen die gewijd was aan St. Denis, Frans voor Heilige Dyonisius. Deze herbouw vond plaats tussen 1137 en 1144 in de lIe-de France, het gebied rond Parijs.