Hoe snel werkt een antihistaminicum?

Hoe snel werkt een antihistaminicum?

Er bestaan zowel snelwerkende en langzaam werkende antihistaminica. Het ene middel is reeds binnen enkele minuten werkzaam de andere binnen een paar uur. De keuze is afhankelijk van de aard en ernst van de aandoening en het individu.

Hoe lang mag je Hooikoortstabletten gebruiken?

Voor hooikoorts is enkele weken gebruik meestal voldoende. Bij een allergie het hele jaar door kunt u het gebruiken zolang u klachten heeft. Mocht u na drie dagen gebruik geen verbetering merken, dan heeft u waarschijnlijk geen baat bij dit medicijn. Overleg dan met uw arts.

Welke klachten kunnen optreden door antihistaminica?

Welke bijwerkingen kunnen optreden door het gebruik van antihistaminica? Klachten die kunnen ontstaan door het gebruik H1- of H2-antihistaminica zijn: een droge mond en keel, minder of niet kunnen plassen, verminderd zich, pupilverwijding, maagdarmklachten, vermoeidheid, sufheid, trillingen en coördinatiestoornissen.

Wat zijn de bijwerkingen van antihistaminica?

Wat zijn de mogelijke bijwerkingen van antihistaminica? BIJWERKINGEN (ALLE IN WISSELENDE MATE OPTREDEND) 1. Droge mond en keel, accommodatieverlies (ogen) en urineretentie (niet kunnen plassen). Ook kunnen ze bij pupilverwijding aanleiding geven tot oogdrukverhoging resp. een glaucoomaanval.

Wat is het antihistaminicum voor kinderen?

hydroxyzine (Atarax®) , promethazine (Phenergan®), alimemazine (Nedeltran®) Bij kinderen kan het middel in de vorm van een drankje worden gegeven; ouderen krijgen meestal capsules of tabletten. Bij acute urticaria kunt u het antihistaminicum kortdurend gebruiken.

Wat is een antihistaminerg effect?

H 1 -antagonisten, veelal antihistaminica genoemd, worden gebruikt bij diverse allergische aandoeningen. Naast een antihistaminerg effect kunnen ook antiserotonerge, anticholinerge (remmen de werking van acetylcholine op muscarine receptoren), anti-emetische, en/of sederende effecten teweeg worden gebracht.