Hoe sluikstorten melden?

Hoe sluikstorten melden?

Sluikstort kunt u melden aan de gemeente of stad waar het probleem zich voordoet. Vaak kan dat met een digitaal meldingsformulier. U vindt dat op de website van de gemeente of van de afval-intercommunale.

Wat als je iemand ziet sluikstorten?

Je ziet iemand sluikstorten: Bel naar het noodnummer 112.

Hoe sluikstorten tegengaan?

Sluikstorten voorkom je door de omgeving net te houden. Een vuile omgeving, zoals bijvoorbeeld een locatie waar zich veel zwerfvuil of graffiti bevindt, of een besmeurde glasbol, nodigt uit om nog extra afval bij te plaatsen. Naast het net houden van de omgeving raden we aan om defecten zo snel mogelijk te herstellen.

Wat is het verschil tussen sluikstorten en zwerfvuil?

Sluikstorten is het doelbewust dumpen van afval. Het gaat hier vaak om grotere stukken (zoals zakken val afval, matrassen, koelkasten,…) of bouw- en sloopafval. Zwerfvuil daarentegen is klein afval dat we vaak nonchalant of zonder dat we er bij stil staan op straat gooien of achterlaten in een park of berm.

Wat is de boete voor sluikstorten?

Zwerfvuil en sluikstort hebben een gigantische negatieve impact op onze omgeving en het milieu. Om die reden worden sluikstorters streng beboet als ze betrapt worden. Zo kunnen ze een boete krijgen tot maximum 350 euro en staan ze in voor de opruimkosten van het achtergelaten afval.

Hoeveel kost een boete voor sluikstorten?

Bovendien jagen sluikstorters de maatschappij jaarlijks op torenhoge kosten.” Van de 13 overtreders die voor de strafrechter moesten verschijnen, kwamen er maar 3 effectief opdagen. De rechtbank legde de sluikstorters vandaag geldboetes tussen 800 euro en 4.000 euro op. De gemiddelde boete bedraagt ongeveer 2.000 euro.

Wat zijn de boetes voor sluikstorten?

Overtreders riskeren een GAS-boete van 120 euro en moeten opdraaien voor de opruimkosten. Enkel wanneer het om grote hoeveelheden gaat, wordt de dader vervolgd. Ook recidivisten en wanbetalers riskeren een rechtszaak.

Wat kost een boete?

Strafbaar feit bepaalt hoogte boete

Categorie Maximale geldboete in euro’s
1e categorie € 450
2e categorie € 4.500
3e categorie € 9.000
4e categorie € 22.500

Wat is een GAS boete?

Een gemeentelijke administratieve sanctie (GAS) is een straf, meestal een boete, die een gemeente kan opleggen voor inbreuken op zijn gemeentereglement. Het is op die manier een instrument om op lokaal niveau een antwoord te bieden aan de problematiek van openbare overlast.

Hoeveel kost GAS boete?

Het boetebedrag is maximaal 350 euro bij meerderjarigen en 175 euro bij minderjarigen.