Hoe schrijf je een waarschuwingsbrief?

Hoe schrijf je een waarschuwingsbrief?

Wat staat er in deze brief officiële waarschuwing?

 • de omschrijving van het ongewenste gedrag.
 • een uitleg waarom het gedrag ongewenst is.
 • een verwijzing naar eventuele eerdere ongewenste gedragingen.
 • een verwijzing naar een eventueel eerder gesprek over het gedrag.
 • de maatregelen in geval van herhaling.

Hoe begin je met een klachtenbrief?

Geef kort, maar precies aan waar de brief over gaat. Omschrijf uw klacht of uw mening over het conflict. Maak duidelijk wat u eist van de ander en binnen hoeveel tijd. Voeg bewijzen toe als u die heeft.

Wat is een voorbeeldbrief?

Voorbeeldbrief klacht, waarmee u uw klacht of probleem kenbaar maakt en wat u van de tegenpartij verlangt.

Hoe een klachtenbrief afsluiten?

Een klachtenbrief afsluiten

 1. Geef aan dat je uitkijkt naar een reactie.
 2. Laat weten dat je een trouwe klant bent.
 3. Geef aan binnen welk tijdsbestek je een reactie verwacht.
 4. Benoem eventuele documenten die zijn bijgesloten bij de brief.
 5. Noteer je contactgegevens in de brief.

Waar moet een officiële waarschuwing aan voldoen?

Er zijn niet veel regels omtrent een officiële waarschuwing. De voornaamste regel is dat de waarschuwing schriftelijk moet zijn vastgelegd, inclusief de reden van de waarschuwing. Wanneer de werknemer de schriftelijke waarschuwing getekend heeft, kan deze in het dossier van de werknemer worden opgenomen.

Wat is een klachtencommissie?

Wat is een klachtencommissie? Een klachtencommissie doet onderzoek naar ingekomen klachten en beoordeelt die. Meestal bestaat een klachtencommissie uit circa drie deskundigen. Zij hebben kennis op het gebied van zorg en recht en willen graag bijdragen aan het verbeteren van de zorg in Nederland.

Hoe vaak officiele waarschuwing voor ontslag?

Er is geen wettelijk aantal voorgeschreven waarschuwingen alvorens je werkgever tot ontslag mag overgaan. Werkgevers hebben vaak in hun hoofd dat dit na 3 officiële waarschuwingen automatisch mag, maar dat is niet zo.

Hoe maak ik een officiele waarschuwing?

Een officiële waarschuwing geef je atijd schriftelijk. In de officiële waarschuwing beschrijf je wat er is voorgevallen (feitelijk) en wanneer het is gebeurd. Je voegt daar aan toe wanneer je de werknemer op de hoogte hebt gebracht. Ook meld je de consequenties bij herhaling van het gedrag.

Hoe te reageren op schriftelijke waarschuwing?

Reageer in ieder geval altijd op een schriftelijke waarschuwing. Reageer met een aangetekende brief of e-mail met ontvangstbevestiging. Benoem in je reactie alle punten waar je het niet mee eens bent. Onderbouw je reactie met argumenten waarom je je niet kunt vinden in de waarschuwing.

Waar moet een schriftelijke waarschuwing aan voldoen?

Hoe maak je een klachtenmail?

Schrijven van een klachtenbrief

 1. Geef in de eerste paar zinnen aan waar je klacht over gaat.
 2. Blijf zakelijk en concreet.
 3. Vraag om een schriftelijke reactie binnen een redelijke termijn van maximaal zes weken.
 4. Vergeet niet de datum en je adres, telefoonnummer (s) en e-mailadres te melden.

Hoe beantwoord je een klachtenmail?

Reageren op klachten: in 5 stappen naar een oplossing

 1. Reageer zo snel mogelijk. Al zijn klachten doorgaans niet in een vingerknip opgelost, je klant verwacht wel snel een reactie, liefst zelfs binnen het uur.
 2. Luister en erken het probleem.
 3. Verzamel alle details.
 4. Reik een oplossing aan.
 5. Blijf verder opvolgen.