Hoe schrijf je een formele brief?

Hoe schrijf je een formele brief?

Als u de naam en het geslacht van de geadresseerde weet, is de beste aanhef in een zakelijke brief of e-mail Geachte heer + de achternaam of Geachte mevrouw + de achternaam. Als u het geslacht niet weet, is onder meer Geachte heer of mevrouw + de achternaam gebruikelijk.

Hoe schrijf je een zakelijke brief voorbeeld?

De zakelijke brief en e-mail

Afzender Als afzender vermeld je je naam adres, telefoonnummer en e-mailadres voorbeeld F. van de Markt Hoofdstraat 26 6701 BS Wageningen Telefoon 06 – 23423454 026 – 5707202 [email protected]
Aanspreking voorbeeld: Geachte heer/mevrouw,Geachte heer Bol,

Hoe begin je met een brief schrijven?

Dit is een handig stappenplan voor het opstellen van een zakelijke brief:

 1. Schrijf hier je eigen adres. Naam + achternaam.
 2. Schrijf hier het adres van de ontvanger.
 3. Noem hier de plaatsnaam en de voluit geschreven datum.
 4. Noem nu het onderwerp.
 5. Schrijf nu de aanhef.
 6. Maak nu een inleiding.
 7. Schrijf nu de inhoud.
 8. Schrijf het slot.

Hoe schrijf ik een formele mail?

Dit zijn de 12 stappen voor een goede, zakelijke e-mail.

 1. Gebruik een professioneel e-mailadres.
 2. Kies een duidelijk onderwerp.
 3. Begroet de ontvanger.
 4. Hoe je e-mail beginnen wanneer je een bericht beantwoordt.
 5. Hoe een nieuwe e-mail beginnen.
 6. Maak duidelijk wat je met je e-mail wil bereiken.
 7. Simpel, geen kleuren en geen emoticons.

Wat zet je bovenaan een brief?

Bovenaan de brief vermeldt u uw adres en dat van de geadresseerde, de datum en de aanhef. U sluit de brief af met uw naam en handtekening.

Hoe schrijf je een nette mail?

Gebruik een gewone, zakelijke aanhef zoals Geachte heer Claessens of Geachte mevrouw De Geest. In vervolgmails of in informele en interne e-mails hebt u meer vrijheid, bijvoorbeeld: Beste Marc, Dag Karen. De slotgroet kan variëren en is aangepast aan de situatie.

Hoe zit een zakelijke brief in elkaar?

Een zakelijke brief bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Afzender.
 • Communicatienummers.
 • Geadresseerde.
 • Briefgegevens.
 • Aanhef.
 • Brieftekst.
 • Afsluiting.

Hoe begin je een brief zonder Ik?

Goede tip. Je kunt beginnen met Geachte (als je iemand helemaal niet kent), en daarna ga je verder met heer of mevrouw. Geen enkele andere keus.

Hoe schrijf ik een envelop?

Een adres op een envelop schrijven. Op de voorkant schrijf je de naam en het adres van de persoon of het bedrijf. Daar gaat de brief naartoe. Op de achterkant schrijf je je eigen naam en adres.

Hoe maak je een formele zin?

woordgebruik – formele woorden

 1. Wees zuinig met formele woorden. Formele woorden hebben een stijf, plechtig karakter.
 2. Gebruik zo weinig mogelijk de aanwijzende voornaamwoorden dit en deze bij verwijzing naar iets wat u al eerder hebt genoemd.

Wat is de toon van een zakelijke brief?

Een zakelijke brief is een brief die je schrijft aan iemand waarmee je een zakelijke relatie hebt. De stijl en de inhoud zijn dus ook formeel, dat wil zeggen niet te persoonlijk of te vriendschappelijk en zeker niet boos of onbeleefd.

Hoe schrijf je een zakelijk email?

Tips

 1. Houd je brief beknopt en wijd niet teveel uit.
 2. Vermijd hevige emoties in je beschrijving (bijvoorbeeld in het geval van een klacht of motivatie).
 3. Wees concreet en verwijs naar duidelijke gebeurtenissen waarbij je datum en plaats noemt.
 4. Beschrijf helder wat je wilt en wat je van de geadresseerde verwacht.

Hoe schrijf ik een zakelijke brief voorbeeld?

Is het envelop of enveloppe?

De correcte spellingen zijn envelop en enveloppe.

Is de brief formeel?

Bepaal hoe formeel je brief moet zijn. Hoe je je brief schrijft is afhankelijk van je relatie tot de ontvanger. Overweeg deze richtlijnen: Als je naar een overheidsambtenaar, toekomstige werkgever, hoogwaardigheidsbekleder, academicus of iemand anders met wie je een professionele relatie hebt schrijft, moet de brief formeel zijn.

Hoe moet je een brief schrijven?

Methode 1 van 1: Een brief schrijven. 1. Bepaal hoe formeel je brief moet zijn. Hoe je je brief schrijft is afhankelijk van je relatie tot de ontvanger. Overweeg deze richtlijnen: Als je naar een overheidsambtenaar, toekomstige werkgever, hoogwaardigheidsbekleder, academicus of iemand anders met wie je een professionele relatie hebt schrijft,

Wat is het goed opstellen van een brief?

Het goed kunnen opstellen van een brief draagt direct bij aan het succes van de brief. Zeker in belangrijke situaties als: sollicitaties, klachten en bezwaarschriften is het van belang de boodschap op een juiste manier over te brengen. En dat is best lastig, zeker als je niet alle dagen een brief schrijft.

Wat is de indeling van de zakelijke brief?

Een zakelijke brief heeft vaak een vaste indeling. Deze indeling ziet er als volgt uit: Afzender. Je vermeldt hier je eigen adres, telefoonnummer en e-mailadres. Dagtekening. Hier schrijf je de plaats waar en de datum waarop je de brief hebt geschreven.