Hoe schrijf je case?

Hoe schrijf je case?

3. Schrijf je case study

 1. Begin met een introductie van het bedrijf.
 2. Beschrijf vervolgens de situatie en ‘de probleemstelling’ van de klant.
 3. Ga vervolgens kort en bondig in op hoe jouw bedrijf dit probleem heeft aangepakt en uitgevoerd.
 4. Toon het eindresultaat zo concreet mogelijk.

Wat is een single case study?

In een aantal gevallen wordt het onderzoek slechts bij één onderzoekseenheid gedaan. In dat geval spreekt men van een casestudie. Een casestudie (casestudy of gevalsstudie) is onderzoek bij slechts één onderzoekseenheid. Dat is hét kenmerkende onderscheid met kwalitatief en kwantitatief onderzoek.

Wat is een cross case analyse?

Het doel van cross-case analysis is zoeken naar overeenkomsten en verschillen in de inzichten verkregen uit de within-case analysis om te bepalen in hoeverre deze zijn te generaliseren.

Waar moet een case aan voldoen?

Lees ook:   Waarom hoort Tenerife bij Spanje?

Een goede business case voldoet aan de volgende zaken:

 • de business case sluit goed aan op de bedrijfsdoelstellingen.
 • de business case past in de organisatiestrategie.
 • alle toegevoegde waarden zijn onderbouwd.
 • er is aansluiting gezocht bij het projectplan.
 • alle belangrijke risico’s zijn opgenomen in de business case.

Waar moet een case study aan voldoen?

Veelgestelde vragen Een case study is een gedetailleerd onderzoek naar een specifiek onderwerp, zoals een persoon, groep, plaats, gebeurtenis, organisatie of fenomeen. Case studies worden veelal gebruikt in sociaal, onderwijskundig, medisch, klinisch of business-gerelateerd onderzoek.

Wat is een casestudy verpleegkunde?

Een case study is een gestructureerde beschrijving van de patiënt in zijn situatie en de denkstappen die de verpleegkundige doorloopt om de gezondheidssituatie van de patiënt te analyseren, en de gegeven zorg in de vorm van interventies te beschrijven en te verantwoorden.

Hoe schrijf je een case Note?

Schrijf een case study als het persoonlijke verhaal van de klant. Vertel in de probleemomschrijving waar de klant ’s nachts van wakker lag; wat waren zijn pijnpunten? Bespreek in de beschrijving van de oplossing welke weerstand ontstond, toen de oplossing voor het eerst gepresenteerd werd.

Lees ook:   Welke kleding voor een fotoshoot?

Wat zijn kwalitatieve onderzoeksmethoden?

Kwalitatief onderzoek is onderzoek waarbij wordt gekeken naar de waarnemingen en achterliggende overtuigingen van mensen. Het is onderzoek dat wordt gehouden om bestaande en nieuwe theorieën te onderbouwen, aan te vullen, uit te werken, toe te passen of tegen te spreken.

Wat is een case?

De woorden case en casus betekenen hetzelfde. Het woord casus is iets deftiger. Het Engelse woord case, meervoud cases, komt vooral in samenstellingen voor: businesscase (zakelijke rechtvaardiging van een project)

Wat is het doel van een beschrijvend onderzoek?

Wat is beschrijvend of descriptief onderzoek? Met descriptief of beschrijvend onderzoek probeer je accuraat en systematisch een populatie, situatie of fenomeen te beschrijven. Met dit type onderzoek kun je wat-, waar-, wanneer- en hoe-vragen beantwoorden, maar geen waarom-vragen.

Hoe doe je empirisch onderzoek?

Bij empirisch onderzoek beantwoord je je onderzoeksvraag door systematisch data te verzamelen met behulp van een empirische onderzoeksmethode. Je kunt beweringen en hypothesen in je scriptie empirisch bewijzen door ze te bevestigen op basis van gegevens die je zelf verzamelt en analyseert.

Lees ook:   Hoe kan je zo min mogelijk eten?

Wat voor soort onderzoek is een focusgroep?

Een focusgroep (ook wel focusgroep-interview genoemd) is een kwalitatieve onderzoeksmethode waarbij een groep mensen wordt samengebracht om te discussiëren over een vooraf bepaald onderwerp. Een focusgroep is dus een soort interview waaraan meerdere respondenten tegelijkertijd deelnemen.

Wat moet er in een businesscase staan?

Business Cases bevatten meestal (minimaal) de volgende informatie:

 • Achtergrond en redenen voor het ontstaan van het project.
 • Bijdrage aan het voldoen aan de bedrijfsdoelstellingen.
 • Andere opties die zijn overwogen en alternatieve aanpakken.

Wat heb je nodig voor een businesscase?

Onderdelen van een goede business case

 • de achtergrond, beschrijf de redenen voor het starten van het project.
 • de aansluiting op de bedrijfsdoelstellingen.
 • alle mogelijke opties die zijn overwogen.
 • de te verwachten toegevoegde waarde van het project.
 • de belangrijkste risico’s.
 • de investeringen die nodig zijn.

Hoe ziet een case study eruit?

Een case study is een gedetailleerd onderzoek naar een specifiek onderwerp, zoals een persoon, groep, plaats, gebeurtenis, organisatie of fenomeen. Case studies worden veelal gebruikt in sociaal, onderwijskundig, medisch, klinisch of business-gerelateerd onderzoek.