Hoe moeten we verder met de farmaceutische industrie?

Hoe moeten we verder met de farmaceutische industrie?

We hebben namelijk besloten om vanaf 2022 geen advertenties van de farmaceutische industrie en van nascholingen die door farma zijn gesponsord meer te plaatsen.

Wie controleert of reclames voldoen aan de Wet Geneesmiddelen?

Reclame voor zelfzorggeneesmiddelen mag, maar ook daarvoor gelden regels. Of een geneesmiddel met of zonder recept verkrijgbaar is, kunt u vinden in de geneesmiddeleninformatiebank van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG).

Wat is het belang van het reclame maken bij artsen en apothekers?

Patiënten mogen immers verwachten dat artsen hen op objectieve wijze medicatie voorschrijven. Artsen mogen dan ook niet ongewenst worden beïnvloed door geneesmiddelenreclame.

Wat is gunstbetoon?

Gunstbetoon gaat om het aanbieden van geld, diensten of goederen met het kennelijke doel de verkoop van een medisch hulpmiddel te bevorderen. Het gaat bijvoorbeeld om het geven van cadeaus of het vergoeden van diners, (dienst)reizen en deelnamekosten voor congressen.

Welke rol speelt een arts bij de verstrekking van geneesmiddelen?

Artsen stellen het belang van hun patiënten en dus de kwaliteit en veiligheid van farmacotherapie voorop. Patiënten mogen verwachten dat artsen hen op objectieve wijze medicatie voorschrijven.

Hoe krijgen artsen betaald?

Normaal gesproken bestaat de vergoeding die een huisarts ontvangt van de zorgverzekeraar uit inschrijftarieven en daarnaast een vergoeding voor de geleverde zorg per verrichting (consulten of behandelingen).

Wat is een geneesmiddel volgens de Geneesmiddelenwet?

geneesmiddel: een substantie of een samenstel van substanties die bestemd is om te worden toegediend of aangewend voor dan wel op enigerlei wijze wordt gepresenteerd als zijnde geschikt voor: 1°. het genezen of voorkomen van een ziekte, gebrek, wond of pijn bij de mens, 2°.

Hoeveel verdient een farmaceutische industrie?

Dat weten we dankzij het Jobat Salarisrapport 2021. Werknemers uit de chemie en farmaceutische industrie verdienen gemiddeld 856 euro meer dan dat, oftewel 4.639 euro bruto per maand. Dat is zelfs nog een stijging van 12,9% ten opzichte van hun gemiddeld maandloon uit 2017, dat toen 4.107 euro bruto bedroeg.