Hoe moet je wetsartikelen noteren?

Hoe moet je wetsartikelen noteren?

Voor het verwijzen naar een wetsartikel volgens de APA-stijl raden wij je het volgende aan:

  1. Zoek op wetten.overheid.nl de wet op. Alle wetten zijn daar gepubliceerd.
  2. Ga op zoek naar de citeertitel van de wet.
  3. Zoek datum van de inwerkingtreding van de wet.
  4. Noteer de datum waarop je de wet hebt geraadpleegd.

Hoe noteer je Kamerstukken?

Je verwijst op de volgende manier naar een Kamerstuk: Kamerstukken I (of II, schuingedrukt), gevolgd door het parlementaire zittings- of vergaderjaar, een komma, het dossiernummer, een komma, de afkorting ‘nr. ‘, het ondernummer, een komma, de afkorting ‘p. ‘ en het paginanummer.

Hoe juridisch verwijzen?

Volgens de Leidraad voor juridische auteurs neem je alleen bronvermeldingen op voor boeken, tijdschriften en online bronnen. De literatuurlijst bevat geen bronvermeldingen voor wet- en regelgeving en jurisprudentie.

Hoe benoem je een wet?

Als je verwijst naar wet- of regelgeving, is een verkorte verwijzing in de voetnoot niet altijd nodig. Of je wel of geen voetnoot gebruikt, is afhankelijk van het onderwerp van de tekst, de aard van je regeling en het lezerspubliek van je tekst.

Hoe vind je wetsartikelen?

Je vindt de voor jou relevante wetsartikelen namelijk alleen wanneer je op juridische termen zoekt. Zo spreekt de wettenbundel niet van een contract, maar van een overeenkomst. Niet van een boete, maar van een geldboete.

Hoe verwijzen naar wetsvoorstel?

Opbouw verwijzing: Kamerstukken I of II parlementaire jaar, dossiernummer, ‘nr. ‘ ondernummer, paginanummer. Verwijst men naar de gehele (schriftelijke) behandeling van een wetsvoorstel of nota, dan kan men eventueel de ondernummers weglaten.

Wat zijn parlementaire stukken?

Het gaat daarbij om drie hoofdsoorten: Kamerverslagen (Handelingen), Kamerstukken en Kamervragen. Vrijwel al deze documenten zijn online opvraagbaar via diverse websites. Welke zoekingang (website) het beste kan worden gekozen, hangt af van de periode waarin de stukken zijn gepubliceerd.

Hoe citeer je een Kamerbrief?