Hoe moet je een marktonderzoek doen?

Hoe moet je een marktonderzoek doen?

Marktonderzoek is het systematisch verzamelen en analyseren van gegevens, die van belang zijn voor het vaststellen en oplossen van marketingproblemen. Marktonderzoek is een wetenschappelijk onderzoek naar de factoren, die vraag en aanbod bepalen op een bepaalde markt.

Hoe doe je een goede marktanalyse?

Een aantal vragen die belangrijk zijn in het doen van je marktanalyse zijn:

  1. Wie zijn mijn klanten?
  2. Wat is de behoefte van mijn klanten?
  3. Verandert wet- en regelgeving en welke impact heeft dat?
  4. Wie zijn je concurrenten?
  5. Waarom kiezen klanten voor je concurrentie?
  6. Groeit het marktsegment waarin jij je wilt vestigen?

Waarom marktverkenning?

Waarom marktonderzoek? Marktonderzoek is een uitstekend middel om aan belangrijke informatie te komen als basis voor een doelgerichte marktbewerking. Marktonderzoek biedt o.a. inzicht in de behoeftes en wensen van uw doelgroep, toetst de tevredenheid van de klanten en kan een beeld geven van de omvang van uw doelgroep.

Wat kan je met een marktanalyse?

Een marktanalyse geeft inzicht in de markt. Op basis van dat inzicht kunnen bedrijven (marketing)beslissingen nemen. De analyse kan duidelijk maken welke marktsegmenten er zijn en wat de behoeften binnen deze segmenten zijn.

Waaruit bestaat marktanalyse?

Bij een marktanalyse horen niet alleen prestatieoverzichten en ontwikkelingen uit het verleden en de huidige staat van een markt. Ook trends en toekomstige ontwikkelingen maken een belangrijk deel uit van de marktanalyse. Voorspellingen en prognoses zijn belangrijk voor de verkoopplanning, en mogelijke investeerders.

Hoe verwoord je een onderzoeksvraag?

Tips:

  1. Herformuleer een onderzoeksvraag tot een werkbare hoofdvraag die je makkelijk tot deelvragen kunt afbreken.
  2. Bepaal je focus om te voorkomen dat je gaat dwalen.
  3. Zorg dat je deelvragen álle elementen van de hoofdvraag dekken.