Hoe meld je een bedrijfsongeval?

Hoe meld je een bedrijfsongeval?

Meld dit dan direct bij de de Nederlandse Arbeidsinspectie:

  1. Bel 0800-5151, of.
  2. Vul het online meldformulier in.

Wat is een arbeidsongeval?

Wat is een arbeidsongeval? Volgens de Arbowet is een arbeidsongeval een gebeurtenis op het werk of in werktijd die onmiddellijk leidt tot schade aan de gezondheid. Het kan gaan om een ongeval in een bedrijf, in een instelling, op een (bouw)locatie of bij het werken aan de weg.

Wat is de meldingsplicht van arbeidsongevallen?

Meldingsplicht arbeidsongevallen Ernstige arbeidsongevallen moeten volgens de Arbowet direct aan de Inspectie SZW gemeld worden. De Inspectie SZW registreert alle belangrijke informatie en bepaalt op basis daarvan of er een ongevallenonderzoek plaatsvindt.

Wat is de aangifte van ernstige arbeidsongevallen?

Aangifte van ernstige arbeidsongevallen: wat is de procedure? Een zeer ernstig arbeidsongeval meld je meteen aan de regionale directie van Toezicht Welzijn op het Werk (TWW), aan je externe preventiedienst en aan je arbeidsongevallenverzekering. Aangifte bij de arbeidsongevallenverzekeraar.

Lees ook:   Wat te doen tegen zwelling na operatie?

Wat te doen bij een arbeidsongeval?

Meld ieder ongeval onmiddellijk aan je werkgever Die heeft daarop 8 dagen de tijd om een ongeval aan te geven aan zijn verzekeraar. Opgelet: de verzekeraar, niet de werkgever, beslist of het ongeval een arbeidsongeval is. Als de werkgever de aangifte niet tijdig doorgaf, kan het ACV je helpen bij de aangifte.

Waarom erkent cm het arbeidsongeval niet?

De verzekeraar erkent het arbeidsongeval niet. Informeer je CM-ziekenfonds over de weigering. CM komt tegemoet in de medische kosten volgens de gebruikelijke terugbetalingstarieven en betaalt een eventuele uitkering wegens arbeidsongeschiktheid .

Wat moet je doen bij een arbeidsongeschiktheid?

Wat te doen? 1 Meld onmiddellijk het ongeval aan je werkgever, die dit zal doorgeven aan zijn arbeidsongevallenverzekeraar. 2 Geef het ongeval aan bij je regionaal CM-ziekenfonds indien je verwondingen hebt. Lees meer 3 Dien een aangifte van arbeidsongeschiktheid in als je niet kunt werken. Lees meer

Wanneer moet je een arbeidsongeval melden bij Liantis?

Lees ook:   Waar naartoe met bouw en sloopafval?

Arbeidsongevallen met de dood of een blijvend letsel tot gevolg moet je onmiddellijk, telefonisch of via e-mail aangeven bij de bevoegde regionale TWW-directie. telefonisch of per mail Liantis op de hoogte brengen. De gespecialiseerde preventieadviseurs van Liantis zullen dan het ongeval komen onderzoeken.

Hoe geef je een arbeidsongeval aan?

Aangifte van een ongeval Elk arbeidsongeval moet binnen acht kalenderdagen worden aangegeven door de werkgever. De werknemer of een van zijn gezinsleden kunnen het ongeval ook aangeven. De aangifte moet gebeuren met een speciaal formulier, waaraan een medisch getuigschrift wordt toegevoegd.

Wat moet je eerst en vooral doen als je een arbeidsongeval hebt?

Wat te doen?

  1. Meld onmiddellijk het ongeval aan je werkgever, die dit zal doorgeven aan zijn arbeidsongevallenverzekeraar.
  2. Geef het ongeval aan bij je regionaal CM-ziekenfonds indien je verwondingen hebt. Lees meer.
  3. Dien een aangifte van arbeidsongeschiktheid in als je niet kunt werken. Lees meer.

Welke documenten bij arbeidsongeval?

Van elk arbeidsongeval met letsel bezorg je binnen de acht kalenderdagen na het ongeval een aangifteformulier en een medisch attest aan de arbeidsongevallenverzekeraar.

Lees ook:   Hoe moet je Boot Camp?

Wat valt er onder een bedrijfsongeval?

Een bedrijfsongeval of een arbeidsongeval is een ongeluk tijdens het werk waardoor de werknemer verwondingen heeft of zelfs overlijdt. De werknemer glijdt bijvoorbeeld uit over een gladde vloer of zijn hand raakt bekneld in een machine.

Wie moet arbeidsongeval aangeven?

Elk arbeidsongeval moet binnen acht kalenderdagen worden aangegeven door de werkgever. De werknemer of een van zijn gezinsleden kunnen het ongeval ook aangeven. De aangifte moet gebeuren met een speciaal formulier, waaraan een medisch getuigschrift wordt toegevoegd.

Wat is een ongevalsonderzoek?

Ongevallenonderzoek. De NLA stelt een ongevallenonderzoek in wanneer er sprake is van: een – vermoeden van een – meldingsplichtig arbeidsongeval; het vermoeden dat het ongeval het gevolg is van een overtreding van de wettelijke voorschriften.

Wat is een Arbo melding?

Arbowet artikel 9 – Melding en registratie van arbeidsongevallen en beroepsziekten. Artikel 9 van de Arbowet gaat over melding en registratie van arbeidsongevallen en beroepsziekten.