Hoe MDO organiseren?

Hoe MDO organiseren?

De frequentie van het houden van een MDO staat niet vast. In overleg en zo nodig kan een overleg ingepland worden. Idealiter vindt het MDO bij ouderen met complexe problematiek minimaal 1 keer per jaar plaats, zo mogelijk elke 6 maanden of zo vaak als nodig (na acute verslechtering en specifieke problemen).

Hoe vaak vindt een MDO plaats?

Een MDO vindt in ieder geval één keer per jaar plaats of vaker indien de patiëntsituatie daarom vraagt.

Wat zijn de taken van de verzorgende IG en verpleegkundige in het MDO?

Je draagt bij aan preventie door voorlichting, instructie en uitleg. Als verzorgende IG draagt je bij aan het opstellen van een zorgleefplan. Je voert dit plan uit, evalueert het en stelt bij wanneer nodig. Je werkt hierbij nauw samen met andere zorgverleners uit de eigen of andere disciplines (bijvoorbeeld welzijn).

Wie zijn er aanwezig bij een MDO?

Wie mogen er aanwezig zijn bij het MDO? Bij het multidisciplinair overleg is meestal een vaste groep mensen aanwezig. Dit zijn: het kind, de ouders, de leerkracht, de intern begeleider, de consulent van het samenwerkingsverband en eventueel de jeugdverpleegkundige.

Welke professionals zijn betrokken bij een MDO?

Bij het MDO sluiten, naast de huisarts en de praktijkondersteuner, ook de specialist ouderengeneeskunde, een ouderenadviseur van Kearn (de welzijnsinstelling), de wijkverpleegkundige en de oefentherapeut aan. De praktijkondersteuner brengt de kwetsbare ouderen in die ze wil bespreken met de andere disciplines.

Wat heb je nodig voor hbo verpleegkunde?

HBO-Verpleegkunde Je wordt tot deze studie toegelaten als je in het bezit bent van een havo-, vwo- of mbo-4-diploma. Voor deze opleiding gelden geen aanvullende toelatingseisen. Wel adviseren we je een cursus biologie te volgen wanneer je geen biologie hebt gehad tijdens je vooropleiding.

Wie zijn er betrokken bij een MDO?

Wat houdt een MDO in? Een MDO is een overleg waarbij verschillende zorgverleners binnen Gezondheidscentrum Dillenburg samen met u praten over uw gezondheidssituatie en behandelplan. Uw huisarts en praktijkondersteuner zijn in ieder geval bij dit overleg aanwezig.