Hoe lees je loonstrook?

Hoe lees je loonstrook?

Het bedrag dat bij salaris wordt vermeld is het bruto salaris over de gewerkte uren in de periode waarop het loonstrookje betrekking heeft. Het bedrag dat hier wordt vermeld is het bedrag dat wordt ingehouden voor de betaling van de pensioenpremie over de desbetreffende periode.

Wat moet er op mijn loonstrook staan?

uw naam en de naam van uw werkgever; de periode waarvoor u betaald krijgt, bijvoorbeeld de maand juli; het aantal uren dat u werkt; of er een schriftelijke arbeidsovereenkomst is (of schriftelijk addendum bij de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst);

Hoe ziet loonstrook eruit?

Op uw loonstrook ziet u uw salaris. Naast het te ontvangen salaris ziet u hierop het aantal gewerkte dagen, brutoloon, vakantiegeld, nettoloon, premies en toeslagen.

Wat zijn SV dagen en waarom staan deze op mijn loonstrook vermeld?

SV staat voor ‘Sociale Verzekeringen’. SV dagen zijn dus ‘sociale verzekeringsdagen’ en kunnen omschreven worden als de werkdagen waarover je salaris krijgt, inclusief de dagen waarover je een uitkering ontvangt in verband met werkloosheid, ziekte, arbeidsongeschiktheid of vakantie.

Lees ook:   Waarom wiegen olifanten?

Waar staat mijn uurloon?

Begrippen op je loonstrook. Bovenaan de loonstrook staan meestal persoonlijke gegevens, zoals je naam en burgerservicenummer (BSN). Daarnaast staat er informatie over je werkgever. Ook staat er bijvoorbeeld over welke periode de loonstrook gaat en wat je contracturen en uurloon zijn.

Hoe noem je een voorbeeld salarisstrook?

Want hoeveel loon je netto overhoudt, hoeveel vakantiegeld je hebt opgebouwd en wat er nu eigenlijk allemaal van je bruto centen afgaat, vind je op je loonstrook. Dat loonstrookje wordt soms trouwens ook salarisspecificatie of salarisstrook genoemd.

Hoe heet een voorbeeld loonstrook?

Een proef loonstrook heet een pro forma berekening en laat zien wat er met jouw bruto salaris onderaan de streep zal gebeuren. Dit is ontzettend handig om vooraf aan te vragen.

Wat moet je doen als je loonstrook niet klopt?

Als je merkt dat je loonstrook niet klopt kun je bij je werkgever eisen dat het wordt gecorrigeerd. Een correcte loonstrook is een plicht van de werkgever. Hij of zij hoort zich te houden aan de wet en, indien van toepassing, een cao. Mijn advies: ga zeker klagen als het je overkomt!

Lees ook:   Hoe bestrijd je moreel wangedrag?

Waarom burgerlijke staat op loonstrook?

Burgerlijke staat Bij een foutief sofinummer worden jouw gegevens dus onder een ander persoon geregistreerd. Dit kan gevolgen hebben op jouw belastingteruggave en toeslagen. Staat er op je loonstrook bij burgerlijke staat ‘gehuwd’ aangegeven, maar ben je alleenstaand of ongehuwd?

Wat is SV-loon op je loonstrook?

Het sv-loon (sociale verzekeringsloon) is het loon waarover u belastingen en sociale verzekeringspremies betaalt.