Hoe lang worden openbare camerabeelden bewaard?

Hoe lang worden openbare camerabeelden bewaard?

Bewaartermijn van de beelden De beelden mogen volgens de Camerawet worden bewaard. De bewaartermijn is nooit langer dan één maand, behalve als opgenomen beelden kunnen dienen om een misdrijf aan te tonen of schade te bewijzen of om een dader, een ordeverstoorder, een getuige of een slachtoffer te identificeren.

Waarom mag je de openbare weg niet filmen?

Bijvoorbeeld: u filmt de hele straat, terwijl u ook alleen een gedeelte van de straat kan filmen om uw eigendom te beschermen. Door de hele straat te filmen, is de inbreuk op de privacy van mensen veel groter. Waarschijnlijk staat het cameratoezicht dan niet in verhouding tot de inbreuk op de privacy van de mensen.

Wie heeft toegang tot camerabeelden?

Iedereen die gefilmd wordt, heeft een recht op inzage in de beelden. Dit recht kan natuurlijk alleen maar uitgeoefend worden als de beelden ook daadwerkelijk werden opgenomen. Om dit recht uit te oefenen volstaat een gemotiveerd verzoek aan de verwerkingsverantwoordelijke conform de AVG.

Is het legaal om politie te filmen?

“Er is geen verbod op het filmen van personen, maar het mag alleen op basis van wettelijke grond. Er moeten aanwijzingen zijn dat de politie een fout begaat. Een identiteitscontrole is niet per se misbruik van macht.” Als een burger beelden neemt, mag hij of zij die niet zomaar op het internet zetten.

Waar mogen geen camera’s hangen?

Werkgevers moeten ervoor zorgen dat de inbreuk op de privacy zo klein mogelijk is. Een camera in bijvoorbeeld een toilet of kleedhokje gaat te ver, omdat mensen dan bloot in beeld kunnen komen. Verder mag de camera geen geluidsopnamen maken. Dit is voor het doel namelijk niet nodig.

Hoelang slaat een camera beelden op?

Bewaartermijn camerabeelden De ondernemer mag de camerabeelden niet langer bewaren dan noodzakelijk is. De richtlijn hiervoor is maximaal 4 weken. Maar is er een incident vastgelegd, zoals diefstal? Dan mag de werkgever de betreffende beelden bewaren tot dit incident is afgehandeld.