Hoe lang wachten op ziekte-uitkering?

Hoe lang wachten op ziekte-uitkering?

180 dagen (voltijdse werknemers) of 800 uren (deeltijdse werknemers) gewerkt hebben gedurende een wachttijd van twaalf maanden die aan de arbeidsongeschiktheid voorafgaat. Sommige niet-gewerkte dagen (bv. dagen met gewaarborgd loon of vakantie) worden beschouwd als werkdagen.

Heb je recht op een uitkering als je ziek bent?

Als u in dienst bent bij een werkgever en ziek wordt, dan moet uw werkgever in de meeste gevallen uw loon doorbetalen. Of u kunt in sommige gevallen toch een Ziektewet-uitkering krijgen. Als u geen werkgever heeft, heeft u in bepaalde gevallen recht op een Ziektewet-uitkering.

Waar kan u een arbeidsongeschiktheid aanvragen?

Invaliditeit: de Geneeskundige Raad voor Invaliditeit (orgaan bij de Dienst voor Uitkeringen van het RIZIV). Waar kan u een attest van uw arbeidsongeschiktheid aanvragen? U kunt een attest van uw arbeidsongeschiktheid aanvragen bij de Dienst voor Uitkeringen van uw ziekenfonds. Betaling 1.

Hoe beoordeelt u uw arbeidsgeschiktheid?

Het Uitkeringsinstituut Werknemersverzekeringen (uwv.nl) beoordeelt aan het einde van de periode van twee jaar ziekte de mate van arbeidsgeschiktheid. Het UWV stelt daarvoor het verlies aan verdiencapaciteit vast. Dit is het percentage loon dat u minder kunt verdienen dan voorheen.

Wie bepaalt de arbeidsongeschiktheid voor de WIA?

Wie bepaalt hoeveel procent arbeidsongeschikt ik ben voor de WIA? De arts en de arbeidsdeskundige van UWV bepalen uw mate van arbeidsongeschiktheid. Dit gebeurt door een sociaal-medische beoordeling. U krijgt die beoordeling als u na 2 jaar ziekte niet of niet volledig aan het werk kunt.

Wat is de Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten?

De Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA). Deze geldt bij een duurzaam verlies van verdiencapaciteit van tenminste 80 procent. Deze uitkering is bedoeld voor volledig arbeidsongeschikten, zonder kans op herstel. De Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten (WGA).

Hoeveel ziekteuitkering bij deeltijds werken?

Verschil tussen laag en hoog inkomen Een werknemer met een maandloon van 1.500 euro voor een voltijdse baan, die toegelaten wordt om in arbeidsongeschiktheid (minder dan één jaar) het werk halftijds te hervatten, krijgt volgens de nieuwe regels maandelijks een ziekte-uitkering van 630 euro.

Wat te doen bij deeltijdse werkhervatting?

Wat moet u doen?

  1. uw werkhervatting aan de dienst uitkeringen van uw HZIV-kantoor te melden;
  2. toestemming te vragen aan de adviserend-arts voor het uitoefenen van deze activiteit.