Hoe lang duurt het minnelijk traject?

Hoe lang duurt het minnelijk traject?

Het minnelijke traject duurt drie tot vijf jaar. In deze periode is het streven om al uw schulden volledig af te lossen. U lost echter nooit meer dan drie tot vijf jaar af. Dat houdt in dat het restant van uw schulden na het afloop van het minnelijke traject worden kwijtgescholden door de schuldeiser(s) of kredietbank.

Wat gebeurt er als je in de schuldsanering komt?

Bij een schuldsanering verstrekt een gemeentelijke kredietbank een saneringskrediet. De schuldeisers krijgen ineens het bedrag uitgekeerd waar ze mee akkoord zijn gegaan. U betaalt het krediet in 36 maanden terug aan de gemeentelijke kredietbank. Het percentage dat aan de schuldeisers is aangeboden ligt vast.

Hoe werkt het minnelijk traject?

Een kredietbank verstrekt jou een bepaald bedrag, berekend op basis van het bedrag dat je in de volgende 36 maanden maandelijks kunt aflossen. Van dit bedrag wordt een aanbod gedaan richting je schuldeisers. Als zij akkoord gaan, dan ontvangen de schuldeisers het bedrag ineens en schelden zij je restschuld kwijt.

Hoe werkt een minnelijk traject?

Bij een minnelijk traject probeert de gemeente uw schulden te regelen met al uw schuldeisers. De gemeente kan hiervoor ook een schuldhulpverlener inschakelen. Een minnelijk traject betekent dat de schuldeisers vrijwillig meewerken aan een schuldregeling.

Wat gebeurt er na een verificatievergadering?

Tijdens de verificatievergadering neemt de curator al uw schulden door. Schuldeisers krijgen dan ook de mogelijkheid om hun vorderingen toe te lichten. Komt de curator er niet uit met uw schuldeisers? Dan beslist de rechtbank.

Kan ik mijn schulden laten kwijtschelden?

Wanneer er geen minnelijke of gerechtelijke aanzuiveringsregeling mogelijk is omdat je gewoon te weinig middelen hebt om je schulden ooit terug te kunnen betalen, kan de rechter je schulden volledig kwijtschelden. Dit wordt een totale kwijtschelding van schulden zonder aanzuiveringsregeling genoemd.

Hoeveel spaargeld mag je hebben in de schuldsanering?

Dit bedrag wordt ingehouden door je bewindvoerder. Bij de hoogte moet je denken aan een bedrag tussen € 1.207,- en € 3.208,- (in 2022), afhankelijk om hoeveel personen het gaat, of je ondernemer bent of persoonlijk in de schuldsanering zit.

Hoe beland je in de schuldsanering?

De voorwaarden voor de Wsnp zijn:

  • U kunt uw schulden niet meer zelf oplossen.
  • U maakte 5 jaar voor uw aanvraag schulden die niet uw eigen keuze waren.
  • Het lukte niet om uw schulden op te lossen via een minnelijk schuldhulpverleningstraject van de gemeente.
  • U zat de afgelopen 10 jaar niet in de Wsnp en nu ook niet.

Wat is schuldhulpverlener of schuldbemiddelaar?

Een Schuldhulpverlener of Schuldbemiddelaar is iemand die particulieren of bedrijven helpt met het oplossen van problematische schulden. Dit zijn vaak schulden waarvan de originele overeenkomst over aflossing niet meer kan worden nagekomen.

Wat speelt nazorg in de schuldhulpverlening?

Nazorg speelt in de schuldhulpverlening een steeds grotere rol. Vaak worden binnen de Wsnp aan de (oud) cliënten door de bewindvoerder voorwaarden opgelegd, zoals budgetbeheer, het aanvragen van een GGD advies, een aanvraag voor beschermingsbewind etcetera.

Wat is een schuldhulpverlener opleiding?

Om Schuldhulpverlener te worden volg je vaak een cursus of post-HBO opleiding in Schuldhulpverlening. Hiervoor is een opleiding als Sociaal Juridische Dienstverlening (HBO) een geschikte basis. De post-HBO opleidingen duren ongeveer een jaar en zorgen dat je jezelf een gekwalificeerd Schuldhulpverlener mag noemen.