Hoe lang bewaart de Belastingdienst mijn gegevens?

Hoe lang bewaart de Belastingdienst mijn gegevens?

Hoe lang moet ik mijn financiële administratie bewaren voor de Belastingdienst? Voor particulieren geldt geen wettelijke bewaarplicht. Maar voor naheffingen door de Belastingdienst is het slim om uw administratie 5 jaar te bewaren. Voor bedrijven en zelfstandigen geldt wel een wettelijke bewaarplicht van 7 tot 10 jaar.

Kan je BIV terugkrijgen?

Als het dossier aan alle voorwaarden voldoet, houdt de Vlaamse Belastingdienst de belasting op inverkeerstelling (BIV) tegen. Op die manier hoeft u de BIV niet langer voor te schieten en later terug te vragen. De bewijsstukken van export bezorgt u binnen de zes maand. Dat kan ook elektronisch.

Is gehandicaptenparkeerkaart aftrekbaar?

Antwoord op vraag 9 De kosten voor het CBR en de gehandicaptenparkeerkaart zijn niet zonder meer aftrekbaar, helaas. Voor de aftrek gelden de regels voor leefvervoer.

Hoeveel Belastingdienst terug zorgkosten?

Drempel voor belastingteruggaaf Over 2022 kunt u belasting terugkrijgen als uw ziektekosten boven een bepaalde drempel uitkomen. De drempel bedraagt 1,65 procent van uw verzamelinkomen, met een minimum van 141 euro per volwassene (139 euro over 2021).

Hoe lang mag de Belastingdienst terugvorderen?

U kunt een navorderingsaanslag krijgen binnen 5 jaar na het einde van het belastingtijdvak (meestal het kalenderjaar) of binnen 5 jaar na afloop van het tijdstip waarop uw belastingschuld is ontstaan.

Hoe lang kan fiscus teruggaan in de tijd?

BIJ FRAUDE KAN DE FISCUS ZEVEN JAAR TERUGGAAN IN DE TIJD. Tot voor kort kon de fiscus bij fraude vijf jaar teruggaan in de tijd binnen het wetboek inkomstenbelastingen.

Is BIV eenmalig?

De belasting op inverkeerstelling (BIV), ook soms inschrijvingstaks genoemd, is een eenmalige belasting die iedere eigenaar van een nieuw of tweedehands voertuig moet betalen vanaf de ingebruikname van het voertuig op de openbare weg in België.

Waarom is BIV zo hoog?

De BIV voor niet-leasingvoertuigen wordt vooral bepaald door allerlei milieukenmerken. Vlaanderen kijkt naar het soort brandstof (benzine, diesel, lpg, aardgas,…), de CO2-uitstoot, de euronorm en de eventuele aanwezigheid van een roetfilter. Daar komt nog een leeftijdscorrectie bij op basis van de eerste inschrijving.

Hoe lang mag je parkeren met invalidekaart?

Met een gehandicaptenparkeerkaart mag u parkeren op plaatsen waar het bord ‘Verboden te parkeren’ staat (E1). Omdat u hier maximaal 3 uur mag staan, moet u een parkeerschijf gebruiken. Dit is uitsluitend toegestaan als het parkeren rechtstreeks verband houdt met het vervoer van een gehandicapte.

Hoe lang mag je parkeren met gehandicaptenparkeerkaart?

Personen met een handicap in het bezit van een gehandicaptenkaart mogen gratis en onbeperkt parkeren op een reguliere parkeerplaats of op een van de gemarkeerde parkeerplaatsen. Leg wel je gehandicaptenkaart duidelijk zichtbaar achter de voorruit van je wagen.

Wat is TSZ?

Wanneer je uitgaven voor specifieke zorgkosten in je belastingaangifte hebt afgetrokken en hierdoor je te betalen belastingbedrag lager is dan het bedrag aan de heffingskortingen, kun je wellicht een beroep doen op de regeling tegemoetkoming specifieke zorgkosten (TSZ).

Welke zorgkosten zijn aftrekbaar in 2021?

Wat kunt u opvoeren in de aftrekpost specifieke zorgkosten 2021?

  • De gemaakte kosten van behandeling voor geneeskundige en heelkundige hulp.
  • Alle zorg van een arts en de zorg op voorschrift en onder begeleiding van een arts.
  • Medicijnen die zijn voorgeschreven door een arts.