Hoe krijg je meer vrijwilligers?

Hoe krijg je meer vrijwilligers?

9 Tips om meer vrijwilligers te werven

 1. Sluit aan bij de vraag van zoekende vrijwilliger. Vraag je een grote tijdsinzet?
 2. Zorg dat je vacatureoproep de juiste mensen bereikt.
 3. Werf via je eigen kanalen.
 4. Zorg dat de tekst de doelgroep aanspreekt.
 5. Experimenteer met diverse teksten.
 6. Val op!
 7. Maak extra tam tam.
 8. Geef wat geld uit.

Kan iedereen vrijwilligerswerk doen?

Alle mensen uit de Europese Unie, mensen met een geldige verblijfsvergunning en bepaalde asielzoekers mogen zonder problemen vrijwilligerswerk doen.

Hoe om te gaan met vrijwilligers?

Tips

 1. Bewaak je werk-privébalans. Vrijwilligers werken vaak buiten de reguliere werkuren.
 2. Vermijd misverstanden. Maak het simpel en zorg voor rolduidelijkheid.
 3. Grenzen stellen.
 4. Richtlijnen rond communicatie.
 5. Overuren zijn niet de standaard.
 6. Voorzichtig omgaan met feedback.
 7. Het belang van informeel contact.
 8. Een andere doelgroep.

Kan je overal vrijwilligerswerk doen?

Je mag niet eender waar vrijwilligerswerk doen. De organisatie of instelling waar je tijd aan schenkt, mag niet gericht zijn op het maken van winst. Je kan dus enkel vrijwilligen in dit soort organisaties: een vzw, denk aan De Roma, Borgerstein, Joka, …

Wie mag geen vrijwilligerswerk doen?

Wie mag geen vrijwilligerswerk doen? Voor vrijwilligerswerk in ondergeschikt verband is er nog steeds geen wettelijke basis voor: Vreemdelingen zonder wettig verblijf die geen recht op materiële opvang hebben.

Is een vrijwilliger personeel?

Onderscheid werknemer of vrijwilliger Zowel de werknemer als de vrijwilliger verrichten arbeid. Zij moeten beide (overeengekomen) taken uitvoeren. De werknemer dient de arbeid persoonlijk uit te voeren en mag zich niet zonder toestemming van de werkgever laten vervangen.

Wat mag wel en niet met vrijwilligers?

Organisaties voor vrijwilligers mogen persoonsgegevens alleen verzamelen als ze daarvoor een goede reden hebben. Ook moeten vrijwilligers toestemming geven als een organisatie hun persoonsgegevens wil opslaan en gebruiken. De regels hiervoor staan in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Waar kan ik vrijwilligerswerk doen?

Veel vrijwilligers werken via een vrijwilligersorganisatie. Om vrijwilligerswerk te vinden kunt u zich inschrijven bij zo’n organisatie. U vindt adressen via: Leger des Heils (Legerdesheils.nl)…Bekende sites zijn:

 1. Alleszelf (Alleszelf.nl)
 2. Vraagelkaar (Vraagelkaar.nl)
 3. NLvoorelkaar (Nlvoorelkaar.nl)
 4. Wehelpen (Wehelpen.nl)

Wat kan je vertellen over vrijwilligerswerk?

Door ze een nieuwe motivatie te geven: vrijwilligerswerk doe je niet alleen voor anderen. Vrijwilligerswerk doe je ook voor jezelf. Vrijwilligerswerk geeft je namelijk de mogelijkheid om -naast je dagelijkse werkzaamheden jezelf op andere gebieden te ontwikkelen. Op gebieden die je ook leuk vindt om te doen.

Heeft een vrijwilliger een werkgever?

Vrijwilligers hebben in principe geen arbeidsovereenkomst, aangezien zij geen ‘loon’ ontvangen, maar hoogstens een onkostenvergoeding. Ook is er vaak geen sprake van een gezagsverhouding tussen u als werkgever en de vrijwilliger. Vaak hebben zij grote vrijheid om te bepalen wanneer en hoe lang zij werken.

Wat moet er in een vrijwilligersbeleid?

Het vrijwilligersbeleid beschrijft hoe u met vrijwilligers omgaat om de organisatiedoeleinden te behalen, maar ook wat de rechten, plichten en verwachtingen van de vrijwilliger zijn. Dat geeft de vrijwilliger én de organisatie houvast.