Hoe krijg ik ze mee weerstand en betrokkenheid?

Hoe krijg ik ze mee weerstand en betrokkenheid?

Die duidelijkheid moet je niet eenmalig geven maar regelmatig. Vertel inhoudelijk waar het verandertraject staat maar ook qua planning. Benoem eventuele successen. Kortom breng het tot leven zodat medewerkers het juiste beeld krijgen.

Hoe succesvol implementeren?

Het is het beste om met kleine, repeterende, routinematige projecten te starten. Leerervaringen zijn dan al snel in volgende projecten te effectueren. Op basis van deze ervaringen kan bepaald worden hoe het gewenste effect in de organisatie ook daadwerkelijk bereikt kan worden.

Wat staat er in een veranderplan?

Het veranderplan is de routekaart voor het invoeringspad van een verandering. Het veranderplan helpt ons het doel en de route te bewaken. Doel en route zijn niet heilig, maar voor discussie vatbaar op basis van wat je in de praktijk tegenkomt.

Hoe krijg je ze mee Vijf krachten om een verandering te laten slagen?

De veranderaar is de manager of een intern dan wel extern adviseur. Mars omschrijft in haar boek vijf krachten, waar een veranderaar invloed op moet uitoefenen, wil een verandering succesvol zijn. Achtereenvolgens passeren in het boek de begrippen urgentie, ambitie, planning, interactie en leiderschap.

Welke Veranderstrategieen zijn er?

Veranderstrategieën

 • de ontwerpstrategie: hierbij ligt het accent op het concreet ontwerpen van een nieuwe organisatie.
 • De ontwikkelstrategie: hierbij wordt gekeken naar de kennis en ervaring in de organisatie.

Hoe pas je verandermanagement toe?

Stappenplan verandermanagement

 1. Creëer een gevoel van urgentie.
 2. Vorm een leidende coalitie.
 3. Ontwikkel een nieuwe visie en strategie.
 4. Creëer zekerheid.
 5. Verwijder obstakels en creëer een draagvlak.
 6. Realiseer korte termijn successen.
 7. Zet de veranderingen door.
 8. Geef de veranderingen een vaste plek.

Wat is een succesvolle implementatie?

Voor een succesvolle implementatie zijn goede people-skills onmisbaar. Want een goede strategie is op papier mooi, maar uiteindelijk heb je te maken met de cultuur van je organisatie en met mensen. Met goede people-skills breng mensen in beweging en krijg je de dingen voor elkaar. Coach en begeleidmensen dus.

Welke Implementatiestrategieen zijn er?

Implementatiestrategieën

 • Informerende strategie: bedoeld om mensen te informeren over (het bestaan van) de nieuwe werkwijze.
 • Motiverende en draagvlakvergrotende strategie: bedoeld om mensen te interesseren in de nieuwe werkwijze en aan te zetten tot verandering.

Wat is Veranderhistorie?

Inzicht in de veranderhistorie Deze data vormt een deel van het verandervermogen van de organisatie. Je kunt vervolgens door te versnellen, verbreden, verdiepen, verbijzonderen, verenigen, verduidelijken en/of verduurzamen dit verandervermogen verhogen.

Hoe maak je een implementatieplan?

Maak zelf een implementatieplan

 1. Doelen en doelgroepen bepalen.
 2. Doelgroep analyseren.
 3. Vernieuwing doorlichten.
 4. Context bekijken.
 5. Strategie kiezen.
 6. Acties plannen en aanpak communiceren.
 7. Evalueren.
 8. Aan de slag!

Hoe krijg je ze mee druk 2?

In 2007 werd Hoe krijg je ze mee? door een jury van hoogleraren en top HR-managers bekroond met de Gids-prijs. In deze tweede herziene editie heeft Annemarie een decennium aan voortschrijdend inzicht verwerkt dat ze opdeed in haar permanente zoektocht naar leiderschap bij verandering.