Hoe krijg ik voogdij over mijn kind?

Hoe krijg ik voogdij over mijn kind?

Voogdij is gezag over een minderjarig kind dat iemand anders dan de ouders uitoefent. Ouders kunnen u bij testament aanwijzen als voogd. Of in het gezagsregister laten registreren dat u na hun overlijden het gezag over hun kind krijgt. Ook een rechter kan u als voogd aanwijzen.

Hoe noem je het kind van een voogd?

Een peetoom en peettante zijn familieleden of goede vrienden die je vraagt om een belangrijke rol te spelen in het leven van je kind. Vaak is de peetouder een oom of tante of een van de grootouders van het kind, maar dit hoeft niet.

Wat betekent voogden?

Als een kind niet onder gezag van 1 of 2 ouders staat, dan komt het onder voogdij. Bijvoorbeeld bij overlijden van de ouders. De voogd neemt dan het gezag over het kind op zich. De voogd is verplicht ervoor te zorgen dat het kind wordt verzorgd en opgevoed.

Wat is een voogdij gezag?

Voogdij is gezag over minderjarige kinderen dat niet door de ouders wordt uitgeoefend, maar door iemand anders. Een voogd moet 18 jaar of ouder zijn en mag niet onder curatele staan of aan een geestelijke stoornis lijden. Voogdij kan door één voogd of door twee voogden samen (gezamenlijke voogdij) worden uitgeoefend.

Wat zijn de voorwaarden voor gezamenlijke voogdij?

Ouders kunnen 2 personen aanwijzen als voogd. Ook partners van gelijk geslacht kunnen voogd van een kind worden. Voor gezamenlijke voogdij gelden deze voorwaarden: De voogden hebben een goede persoonlijke band met het kind. Het kind moet kunnen opgroeien in een veilige en vertrouwde omgeving bij beide voogden. De rechter beoordeelt dit per geval.

Hoe kunt u als voogd aanwijzen?

Ouders kunnen u als voogd aanwijzen door registratie in het gezagsregister. Ouders kunnen in een testament bij de notaris laten vastleggen dat zij u aanwijzen als voogd. Na hun overlijden krijgt u dan als voogd het gezag over hun kind indien u daarmee instemt.