Hoe kom ik in mijn patienten dossier?

Hoe kom ik in mijn patienten dossier?

U kunt uw medisch dossier online inzien in uw persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Of u vraagt een papieren afschrift op bij uw arts of zorginstelling. U krijgt alleen de gegevens te zien die over uzelf gaan, zoals röntgenfoto’s en operatieverslagen.

Waar bestaat een medisch dossier uit?

In een medisch dossier staan de gegevens over uw gezondheid, zoals de diagnose en de medicijnen die u slikt. Uw zorgverlener houdt het medisch dossier bij. Zo’n zorgverlener is bijvoorbeeld uw arts, uw apotheker of uw fysiotherapeut. Als meerdere zorgverleners u behandelen, zijn er meerdere dossiers.

Wie kan er in mijn medisch dossier inzien?

In principe hebben alleen de zorgverleners waarmee je een behandelrelatie hebt, toegang tot jouw medisch dossier. Je mag als patiënt bij het ziekenhuis een overzicht opvragen van wie jouw gegevens hebben ingezien. Zorgaanbieders zijn wettelijk verplicht om bij te houden wie jouw dossier hebben ingezien.

Wanneer moet u een medisch dossier bijhouden?

Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) zijn zorgverleners verplicht een medisch dossier bij te houden. Beveiliging. Ja, dat kan als uw kind jonger is dan 16 jaar. U heeft dan op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) het recht om correctie te vragen. Kind 16 jaar of ouder .

Wat is een medisch dossier?

Medisch dossier. Zorgverleners, zoals huisartsen, tandartsen en specialisten, leggen de medische gegevens van hun patiënten vast in een medisch dossier. De rechten van patiënten en plichten van zorgverleners daarbij zijn wettelijk vastgelegd. Dossierplicht.

Wat heeft u recht op inzage in uw medische dossier?

Ja. U heeft recht op inzage in uw gegevens in uw medisch dossier, zoals röntgenfoto’s, diagnoses en operatieverslagen. U heeft ook recht op inzage in de logging-gegevens van uw medische dossier. Uit die gegevens blijkt wie er in uw medische dossier hebben gekeken. Er kunnen uitzonderingen zijn op het recht op inzage.

Hoe lang moet uw medisch dossier worden bewaard?

Uw medisch dossier moet langer worden bewaard dan 20 jaar als: 1 er een andere wettelijke bewaartermijn is; 2 dit noodzakelijk is voor goede hulpverlening; 3 de gegevens van groot belang zijn voor iemand anders.