Hoe kom ik aan mijn diploma?

Hoe kom ik aan mijn diploma?

Als u uw diploma, certificaat of cijferlijst kwijt bent, kunt u een uittreksel aanvragen van uw diplomagegevens. Dit kan digitaal of op papier. U vraagt het document aan bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Dit kan ook als u een andere naam hebt gekregen of van geslacht bent veranderd.

Hoe lang duurt een diploma aanvraag?

Na de bevestiging duurt het 6-8 weken voordat je diploma gereed is. Hierbij zal de Education Desk FNWI nagaan of je aan alle verplichtingen voor de aanvraag voldaan hebt en indien nodig een toelatingsverklaring voor de aansluitende master verzorgen.

Kan je zonder diploma naar hbo?

Een hogeschool of universiteit kan u ook toelaten na een toelatingsonderzoek of colloquium doctum. Dat gebeurt als u niet het juiste diploma heeft. U moet voor deze manier van toelating 21 jaar of ouder zijn. Tijdens het onderzoek wordt gekeken of uw kennisniveau voldoende is om de studie te kunnen volgen.

Waar kan je je eindexamencijfers zien?

U kunt in veel gevallen uw examenresultaten terugvinden in het diplomaregister van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Of uw gegevens daarin staan hangt af van het soort onderwijs en het jaar waarin u examen heeft gedaan.

Kan ik mijn diploma online zien Belgie?

Je kan LED raadplegen door met je elektronische identiteitskaart (eID), Itsme, app, sms of token in te loggen. Je kan enkel de kwalificatiebewijzen raadplegen die je zelf behaald hebt.

Hoe weet je je Afstudeerdatum?

Afstudeerdatum en diploma-uitreiking De afstudeerdatum is de datum waarop je officieel je opleiding hebt afgerond en het diploma hebt behaald. Deze datum staat op je diploma. De afstudeerdatum is nĂ­et de datum van je diploma-uitreiking.

Wat doen na behalen diploma?

Als u uw diploma behaalt, schrijft u zich uit bij uw opleiding. Hebt u voortgezet onderwijs of mbo gedaan, dan regelt u dit bij school. Hebt u hbo of universiteit gedaan? Dan moet u zich uitschrijven via Studielink Link opent externe pagina .

Kan je hbo doen zonder mbo diploma?

Om te kunnen studeren op hbo-niveau moet je in het bezit zijn van een diploma havo, vwo of mbo (niveau 4). Het kan zijn dat je voor een opleiding een bepaald profiel gevolgd moet hebben, of aanvullende vakken moet hebben gevolgd. Voor de specifieke toelatingseisen kijk je bij de opleiding van jouw keuze.

Kan je zomaar een hbo-opleiding doen?

Toelaatbare diploma’s hbo Heb je een havo of vwo-diploma, dan kun je worden toegelaten tot het hbo. Ook met een mbo-diploma op niveau 4 ben je welkom. Sommige hbo opleidingen eisen dat er bepaalde vakken in je pakket zitten of dat je voor een bepaald profiel hebt gekozen.