Hoe kan men de kwaliteit verbeteren?

Hoe kan men de kwaliteit verbeteren?

Werk aan het continu verbeteren van je kwaliteit in 5 stappen:

  • Zorg voor kwaliteitsbewustzijn: elke dag een beetje beter.
  • Gebruik een passend kwaliteitsmanagementsysteem.
  • Start daarna met het sturen op kwaliteitsindicatoren.
  • Borg dit proces met de Plan Do Check Act cyclus.
  • Zorg voor een toename van het verandervermogen.

Wat is interne kwaliteitszorg?

Bij (interne) kwaliteitszorg in het onderwijs gaat het om het systematisch vaststel- len van de eigen onderwijskwaliteit op verschillende niveaus. De verzamelde ge- gevens kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden om verantwoording af te leggen aan belanghebbenden.

Wat kwaliteitszorg?

Kwaliteitszorg is het proces waarin de school doelstellingen bepaalt, ze weet te realiseren en de kwaliteit ervan weet te bewaken. Kwaliteitszorg is het geheel van activiteiten van een organisatie dat er op is gericht om de opbrengst van het primaire proces op het gewenste kwaliteitsniveau te brengen of te houden.

Lees ook:   Waarom is reflecteren belangrijk voor een ergotherapeut?

Hoe kan je kwaliteit waarborgen?

Hoe kan ik de kwaliteit en continuïteit van mijn processen…

  1. 1 Verbeteren is een proces, geen project. Mijn ervaring is dat veel organisaties het verbeteren van een proces als een project zien.
  2. 2 Maak mensen verantwoordelijk.
  3. 3 Omarm feedback.
  4. 4 Zoek een partner die meedenkt.

Zullen we weer gewoon gaan lesgeven?

In het boek En wat als we nu weer eens gewoon gingen lesgeven? leggen Eva Naaijkens en Martin Bootsma stap voor stap uit hoe je de werkdruk in je schoolorganisatie kunt verlagen en hoe je daardoor ruimte krijgt om je vakmanschap te ontwikkelen. Ze presenteren een kwaliteitsaanpak die eenvoudig en efficiënt is: Enigma.

Wat is een Ambitiekaart?

Op ambitiekaarten staat wat je als school wilt bereiken, welke stappen je zet om daar te komen en wat je daarvoor nodig hebt. De kwaliteitskaarten beschrijven over het algemeen eenvoudige, alledaagse situaties en geven aan hoe je als schoolteam hieraan vorm kunt geven.

Lees ook:   Wat eet een hond van 4 maanden?

Wat is kwaliteitszorg in het basisonderwijs?

Kwaliteitszorg omvat alle activiteiten en maatregelen waarmee de school de onderwijskwaliteit bewaakt en verbetert. Het team moet actief nagaan wat de onderwijsbehoeften van de leerlingenpopulatie is. Het onderwijsleerproces moet daarop afgestemd worden.