Hoe kan kasverschil ontstaan?

Hoe kan kasverschil ontstaan?

In de meeste gevallen ontstaat een kasverschil doordat kleine betalingen of een privéopname niet word genoteerd in het kasboek. Redenen hiervoor zijn te gehaast of onzorgvuldig werken. Soms is het ook verklaarbaar door het afronden van de prijzen of BTW-afrondingsverschillen.

Hoe kan een kastekort ontstaan?

We spreken (fiscaal) van een ‘kastekort’ als het werkelijke kassaldo minder is dan het kassaldo op papier (kasboek). Verschillen tussen kasboek en kasgeld kunnen ontstaan door verkeerde boekingen of doordat niet alle inkomsten en/of uitgaven zijn ingeboekt.

Wat is erger kastekort of kasoverschot?

Een negatief kasverschil noemt men een kastekort, een positief kasverschil een kasoverschot. Kasverschillen worden veroorzaakt door telfouten, afrondingen, doordat dingen ‘vergeten’ zijn en soms door diefstal.

Hoeveel geld mag je in kas hebben?

Toegestane hoeveelheid contant geld in huis

Normering Vrijstelling zonder fiscale partner Vrijstelling met fiscale partner
2019 € 534 € 1.068
2018 € 527 € 1.054
2017 € 522 € 1.044
2016 € 520 € 1.044

Hoe boek je een kasverschil?

Kleine kasverschillen. Vaak is niet meer te herleiden hoe het kasverschil is ontstaan. Als u niet kunt herleiden hoe het is ontstaan, dan boekt u het kasverschil af. Het afboeken van het kasverschil doet u door in het kasboek het verschil te boeken als een ontvangst (kasoverschot) of een uitgave (kastekort).

Waar moet een kasboek aan voldoen?

Het bijhouden van een kasboek mag op papier of elektronisch (bijvoorbeeld met Excel). U legt vast wat de inkomsten en uitgaven zijn die in uw kas plaatsvinden. Zoals uw bank voor u bijhoud wat er op uw bankrekening gebeurt aan bij- en afschrijvingen, houdt u zelf in chronologische volgorde bij wat er in uw kas gebeurt.

Hoeveel geld mag je op je lopende rekening hebben?

Er is geen limiet voor het saldo op je betaalrekening. Maar de meeste betaalrekeningen leveren geen rente op, of een rente die lager ligt dan de spaarrente. Geld dat je niet op korte termijn nodig hebt, kun je dus beter op een spaarrekening zetten.