Hoe kan je het beste informatie overbrengen?

Hoe kan je het beste informatie overbrengen?

Meer inspiratie? Je vindt het op de ICM Campus

  1. Houd het simpel. Eén woord: prioriteren.
  2. Vertel de belangrijkste informatie als eerste.
  3. Verdiep je in je publiek.
  4. Verras je publiek.
  5. Maak het concreet.
  6. Maak het geloofwaardig.
  7. Laat je publiek iets voelen.
  8. Vertel een verhaal.

Wat is belangrijk bij verbale communicatie?

Alles over verbale communicatie, samengevat De woorden – of “symbolen” – die je spreekt zijn een belangrijk onderdeel van verbale communicatie. Maar hoe je spreekt is minstens zo’n belangrijk deel: de “signalen” die je geeft terwijl je spreekt. Signalen die je onbewust afgeeft via je stem.

Wat is Metacommunicatie voorbeeld?

Een alledaags voorbeeld van metacommunicatie is de zin Zo praat je niet tegen je moeder!. Metacommunicatie werd beschreven door onder andere Paul Watzlawick in zijn tweede axioma. Watzlawick ziet metacommunicatie als de oplossing voor veel communicatiestoornissen.

Wat zijn sterke communicatieve vaardigheden?

Communicatieve vaardigheden (ook wel sociale vaardigheden genoemd) gebruiken we om te communiceren en interactie aan te gaan met anderen. Dit gaat verder dan verbaal zijn. Het heeft ook te maken met non-verbale communicatie, lichaamstaal en persoonlijke uitstraling.

Welke boodschap wil je overbrengen?

Wat wil je voor jouw klanten betekenen, waar wil je om herinnerd worden, wat is jouw missie? Wat zijn je sterke punten, waar ben je goed in, wat zijn jouw kwaliteiten? Wat zijn je zwakke punten, wat zijn je verbeterpunten?

Wat is belangrijk bij verbale en non-verbale communicatie?

Non-verbale communicatie is belangrijk omdat het veel meer zegt over jouw intenties, gevoelens en emoties dan dat verbale communicatie dat doet. Het zegt eigenlijk wat je echt vindt en voelt. Woorden zijn daar slechts een selectie van. Denk maar eens aan de uitspraak “Je gezicht spreekt boekdelen”.

Wat valt er onder verbale communicatie?

Verbale communicatie is een vorm van communicatie waarbij men zich uit met woorden (en/of geluiden). Verbale communicatie kan zowel gesproken als geschreven zijn. Bij het uiten van emoties speelt non-verbale communicatie een veel grotere rol dan verbale communicatie.

Welke metacommunicatie zijn er?

Er zijn twee vormen van metacommunicatie. Het vindt zowel intern als extern plaats. Bij interne metacommunicatie evalueer je hoe je zelf communiceert. Bij externe metacommunicatie bespreek je de communicatie met anderen.

Hoe pas je metacommunicatie toe?

Het belangrijkste ingrediënt voor metacommunicatie is dat je de gevoelens en gedachten die je hebt of had tijdens het gesprek, kan herkennen en erkennen om er al dan niet iets mee te doen. Om te kunnen ‘metacommuniceren’ moet je dus met een bepaalde afstand kunnen kijken naar je emoties.