Hoe kan ik de minister-president bereiken?

Hoe kan ik de minister-president bereiken?

Vragen aan de minister-president

  1. Adressering. Stuur uw brief aan:
  2. Brief met opmerking of opvatting. De minister-president zal u waar mogelijk antwoorden.
  3. Vraag of opmerking over persoonlijke omstandigheden.
  4. Racistische of beledigende brieven.

Wie zijn de 12 ministeries?

Het kabinet-Rutte III had twaalf ministeries:

  • Ministerie van Algemene Zaken (AZ)
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ)
  • Ministerie van Defensie (Def)
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)
  • Ministerie van FinanciĆ«n (Fin)

Wat is een minister-president?

Wat is een Minister-president? De Minister-president is de hoogste gezaghebber op nationaal niveau; hij staat aan de top van het landelijk bestuur. Hij voert de regering en het kabinet aan en is verantwoordelijk boor het kabinetsbeleid binnen een bepaalde regeringstermijn. De Minister-president heeft een representatieve functie naar het volk toe.

Is de minister-president verantwoordelijk voor de uitvoerende instellingen?

Bij het sturen van een brief naar de minister-president geldt het volgende: Omdat de minister-president geen directe verantwoordelijkheden heeft voor de uitvoerende instellingen, kan er niet worden ingegaan op persoonlijke omstandigheden. Het is daarom aan te raden om de brief naar de minister-president te sturen en naar het ministerie

Lees ook:   Hoeveel snorharen heeft een konijn?

Hoe kan je een brief schrijven naar de minister-president en de individuele minister?

Ja, je kan een brief schrijven naar de minister-president en ook naar een individuele minister. De brief komt ook zeker onder ogen van de minister-president en de minister. Als zij de brief willen beantwoorden, zullen ze een ambtenaar vragen een antwoord te schrijven, waarna zij het antwoord persoonlijk controleren en eventueel nog wijzigen.