Hoe identificeert de politie zich?

Hoe identificeert de politie zich?

De ambtenaar legitimeert zich met het legitimatiebewijs dat aan hem is verstrekt: bij optreden in burgerkleding ongevraagd, tenzij bijzondere omstandigheden dit onmogelijk maken, en. bij optreden in uniform, op verzoek daartoe.

Waar mag je je mee identificeren?

U kunt zich op verschillende manieren identificeren….De volgende documenten worden geaccepteerd als identiteitsbewijs:

  • paspoort;
  • Nederlandse identiteitskaart;
  • ID-kaart of paspoort uit een EER-land;
  • Nederlands vreemdelingendocument.

Welke drie documenten vallen onder artikel 1 Wet op de identificatieplicht?

Een vreemdeling dient zich te identificeren aan de hand van documenten waarover hij op basis van de Vreemdelingenwet 2000 moet beschikken ter vaststelling van zijn identiteit, nationaliteit en verblijfsrechtelijke positie, zoals een paspoort of een verblijfsvergunning.

Is handhaving verplicht zich te legitimeren?

Legitimatie door de politie, toezichthouder of conducteur U mag de politieambtenaar, toezichthouder of conducteur vragen zich te legitimeren. Dit kan bijvoorbeeld van belang zijn wanneer u een klacht over het optreden wilt indienen.

Wat gebeurt er als je je niet kan legitimeren?

Laat u geen geldig identiteitsbewijs zien als de politie of toezichthouder daar om vraagt? Mogelijk neemt die persoon u dan mee naar het politiebureau voor onderzoek naar uw identiteit. U kunt ook een boete krijgen.

Welke leeftijd identificatieplicht?

In het openbaar vervoer geldt een identificatieplicht vanaf 12 jaar. Ouders moeten voor hun kinderen een geldig legitimatiebewijs hebben als ze naar een zorgverlener gaan. Anders dan de algemene identificatieplicht is er in de zorg geen leeftijdsgrens. De identificatieplicht geldt vanaf de geboorte.

Welke ID bewijzen zijn geldig?

Een geldig legitimatiebewijs is: een Nederlands of buitenlands paspoort. een Nederlands rijbewijs of bromfietsrijbewijs (categorie AM) een Nederlandse of Europese identiteitskaart (ID-kaart uit een EER-land)

Wat als je geen ID bij je hebt?

Een kopie van een ID-kaart is geen geldig legitimatiebewijs. Je kunt dus alsnog een boete krijgen voor het niet kunnen tonen van een geldig legitimatiebewijs. Als je 16 jaar of ouder bent is de boete €90. Ben je onder de 16 jaar dan is de boete €45.

Hoe legitimeert politie?

Een politieman of -vrouw op dienst moet zich altijd kunnen identificeren, zowel in uniform als in burger. Dit doet hij of zij aan de hand van de legitimatiekaart. Je hebt het recht te vragen deze kaart te tonen, ook als iemand zich in uniform aanbiedt.

Is een rijbewijs een geldig reisdocument?

Uw Nederlandse rijbewijs is in het buitenland niet geldig als identiteitsbewijs. Buiten Nederland kunt u zich alleen identificeren met een geldig paspoort of een geldige ID-kaart.

Wat kan iemand met je documentnummer?

Met een kopie van uw identiteitskaart waarop uw naam, geboortedatum en burgerservicenummer staan, kunnen fraudeurs bijvoorbeeld een lening aanvragen of een telefoonabonnement afsluiten. Het gevolg is dat u rekeningen ontvangt voor zaken die u niet heeft gekocht. Laat uw ID-kaart niet zomaar kopiëren.

Wat heb ik nodig voor een nieuwe ID-kaart?

Wat moet u meenemen voor een nieuw reisdocument? een kleurenpasfoto die voldoet aan de pasfoto-eisen; alle reisdocumenten die in uw bezit zijn. (U kunt tegelijk een paspoort en een identiteitskaart hebben).