Hoe houd je een voortgangsgesprek?

Hoe houd je een voortgangsgesprek?

Tips voor een effectief voortgangsgesprek

 1. Voorbereiding. Bereid het gesprek goed voor.
 2. Voer een echt gesprek. Dat betekent een dialoog.
 3. Voer een eerlijk gesprek. Niet iedere medewerker functioneert naar behoren.
 4. Leg (afspraken) vast. Een voortgangsgesprek is een goed gesprek.
 5. Volg het gesprek op.

Hoe bepaal je persoonlijke doelen?

Een persoonlijk doel stel je op in 4 stappen.

 1. begin bij jezelf: zorg dat de doelstelling echt van jou is.
 2. deel je doel op in kleine doelen: maak je doel hapklaar, overzichtelijk en makkelijk te bereiken.
 3. maak je doel smart: je doel moet zo nauwkeurig mogelijk zijn.

Wie voert het beoordelingsgesprek?

Wat is een functioneringsgesprek? Een functioneringsgesprek is een formeel gesprek tussen de direct leidinggevende en de medewerker. Het gespreksonderwerp is: functioneren met als insteek goed functioneren te bevorderen en functioneren te verbeteren. Soms worden functioneringsgesprekken jaargesprekken genoemd.

Wat te vragen op een voortgangsgesprek?

Hoe kan ik optimaal gebruik maken van de mogelijkheden om van jou te leren? Wat zijn eventuele knelpunten in mijn ontwikkeling die meer aandacht nodig hebben? Is de frequentie van onze voortgangsgesprekken nog steeds noodzakelijk? Wat is de belangrijkste volgende stap in mijn ontwikkeling?

Is een functioneringsgesprek wettelijk verplicht?

Nee. De wet kent de woorden beoordelingsgesprek en functioneringsgesprek niet. Het voeren van een beoordelingsgesprek is dus niet verplicht volgens de algemene wet- en regelgeving, maar in sommige cao’s is het beoordelingsgesprek wel degelijk als verplichting opgenomen.

Hoe formuleer ik duidelijke en haalbare doelen?

Een simpel doel moet vooral niet te ingewikkeld zijn, zodat de uitvoering duidelijk (en dus specifiek) is….Een Specifiek of Simpel doel stellen

 1. Wat is het doel?
 2. Waarom heb je dit doel gesteld?
 3. Wie zijn er betrokken bij het behalen van dit doel?
 4. Waar werk je aan het behalen van dit doel?
 5. Hoe ga je dit doel behalen?

Wat is het doel van een beoordelingsgesprek?

Het doel van een beoordelingsgesprek de prestaties van een medewerker te beoordelen. Het resultaat van zo’n gesprek is de basis voor het nemen van beslissingen over bijvoorbeeld loonsverhogingen. Het doel van een functioneringsgesprek is het bespreken van de ontwikkeling en groei van de medewerker.

Waarom functionerings en beoordelingsgesprekken?

Het doel van deze gesprekken is altijd om beide partijen gemotiveerder te maken voor de samenwerking. In zo’n gesprek spreek je naar elkaar uit waar je in het aankomende jaar naartoe wilt werken. Vaak kan een opleiding of cursus hier een goed middel voor zijn.

Wat te vragen bij een beoordelingsgesprek?

* Wat ging of gaat nog minder lekker en waar lag/ligt dat aan? * Wat kun je doen om jezelf op deze punten te verbeteren? Als je al wat langer bij dezelfde werkgever zit, kun je ook de verslagen van eerdere functionerings- en beoordelingsgesprekken erbij pakken. Hoe heb je je ontwikkeld ten opzichte van toen?