Hoe hoog is het lage-Inkomensvoordeel?

Hoe hoog is het lage-Inkomensvoordeel?

Het lage-inkomensvoordeel (LIV) is een regeling die is ingegaan op 1 januari 2017. Deze regeling is onderdeel van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). Het LIV is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die werknemers in dienst hebben met een laag loon. Hierdoor dalen de loonkosten voor de werkgever.

Hoe vraag ik Liv aan?

Je hoeft zelf geen aanvraag in te dienen. Aan de hand van je jaarlijkse aangifte van loonheffingen, berekent het UWV of en hoeveel LIV je krijgt. Vul dus het aantal verloonde uren goed in, anders krijg je misschien geen LIV.

Wat is Liv of jeugd-Liv?

Het jeugd-LIV is een tegemoetkoming in de loonkosten voor werkgevers wanneer zij jongeren van 18 tot en met 20 jaar in dienst hebben die het minimumjeugdloon verdienen. Het jeugd-LIV treedt in werking als gevolg van de verhoging van het wettelijk minimumjeugdloon per 1 juli 2017.

Hoelang Liv?

De hoogte van het lage-inkomensvoordeel (LIV) kan oplopen tot maximaal €1.000 per werknemer per jaar. Hoeveel het voordeel precies is, hangt af van: het aantal contracturen inclusief overuren van de werknemer (verloonde uren); het gemiddelde uurloon (jaarloon gedeeld door het aantal verloonde uren).

Lees ook:   Is een foto van ID genoeg?

Wat is LKV?

Werkgevers kunnen sinds 1 januari 2018 gebruikmaken van loonkostenvoordelen (LKV). Het gaat om een tegemoetkoming in de loonkosten voor ouderen en mensen met een arbeidsbeperking. LKV is in de plaats van de premiekortingen voor jongere, oudere en arbeidsgehandicapte werknemers.

Wat is de Liv?

Sinds 1 januari 2017 kunnen werkgevers een vergoeding krijgen voor werknemers met een laag inkomen. Dit heet lage-inkomensvoordeel (LIV). De Belastingdienst keert de vergoeding automatisch uit. Dit verlaagt de loonkosten van deze werknemers en stimuleert bedrijven om hen in dienst te houden of te nemen.

Wat is tegemoetkoming WTL?

De wet heeft als doel om werknemers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst te nemen of te houden. De Wtl vervangt de premiekortingen arbeidsgehandicapte werknemer en oudere werknemer door het loonkostenvoordeel (LKV) voor deze groepen.

Is WTL een subsidie?

De Wtl, Wet tegemoetkoming loondomein, regelt subsidies voor werkgevers die deze ‘kwetsbaren’ in hun organisatie hebben. Voor werkgevers die in aanmerking komen voor een dergelijke subsidie is het in sommige gevallen nodig hierover informatie door te geven in de aangiften loonheffing.

Lees ook:   Hoe moet een Wielrenschoen zitten?