Hoe herken ik een gevaarlijke stof?

Hoe herken ik een gevaarlijke stof?

Hoe herken je gevaarlijke stoffen? Schadelijke producten in een verpakking kun je herkennen aan het etiket. Op het etiket staan rood-witte ruitvormige pictogrammen die het gevaar aanduiden. Er kan een signaalwoord bij staan.

Hoe om te gaan met gevaarlijke stoffen?

10 basisregels voor het veilig omgaan met gevaarlijke stoffen

 1. Beoordeel de risico’s die op de werkplek bestaan.
 2. Bied medewerkers voldoende training en informatie over de gevaarlijke materialen op uw werkplek.
 3. Houd rekening met mogelijke gevaren en plan vooruit.

Welke regels zijn er voor het omgaan met gevaarlijke stoffen?

Werkgever moet u beschermen tegen gevaarlijke stoffen

 • in kaart te brengen welke risico’s er in de organisatie zijn;
 • u informatie te geven over de gevaren;
 • u beschermende middelen te geven. Bijvoorbeeld maskers of beschermende kleding.

Hoe lang spoelen bij chemische stof?

Bij contact zo snel mogelijk de huid spoelen met lauwwarm stromend water gedurende 10-20 minuten. In laboratoria zijn hiervoor nooddouches aanwezig. Kleding en schoenen die in aanraking zijn geweest met de stof uittrekken. Pas op met contact met het spoelwater.

Wat is een gevaarlijke stof?

Gevaarlijke stoffen zijn stoffen die mogelijk gevaar opleveren voor de veiligheid en gezondheid van werknemers. Deze stoffen kunnen zitten in verpakte producten, zoals schoonmaakmiddelen, kitten, verven en smeermiddelen. Ook kunnen gevaarlijke stoffen tijdens het werk ontstaan.

Welke klassen gevaarlijke stoffen zijn er?

Lijst met de 9 klassen van gevaarlijke goederen

 • Klasse 1. Explosieven.
 • Klasse 2. Gassen.
 • Klasse 3. Brandbare vloeistoffen.
 • Klasse 4.1/4.2/4.3. Ontvlambare vaste stoffen.
 • Klasse 5.1/5.2. Oxiderende stoffen.
 • Klasse 6.1/6.2. Giftige en besmettelijke stoffen.
 • Klasse 7. Radioactieve stoffen.
 • Klasse 8. Bijtende stoffen.

Waar kunnen gevaarlijke stoffen in zitten?

Hoe lang spoelen na verbranding?

Het is essentieel om de brandwonde 30 tot 60 minuten grondig met lauw water te spoelen. De urgentie is om de chemische stof ter plaatse en zo snel mogelijk na contact te verdunnen en te verwijderen. Vermijd zoveel mogelijk contact tussen het spoelwater en de gezonde huid.