Hoe heet de kracht waardoor het elastiek uitrekt?

Hoe heet de kracht waardoor het elastiek uitrekt?

Bij een kleine kracht zal een voorwerp na het uitoefenen van een kracht weer terugschieten naar zijn originele lengte. We spreken hier van elastische vervorming. Dit gebeurt bijvoorbeeld als we een elastiekje een klein stukje uitrekken en weer loslaten.

Wat is het verband tussen de kracht op de veer en de uitrekking van de veer?

De uitrekking van een veer is recht evenredig met de kracht waarmee je trekt. Als je een grafiek zou maken van het verband tussen kracht en uitrekking van een veer, zou de grafiek dus een rechte lijn zijn door de oorsprong. Als de kracht 2x zo groot wordt, wordt de uitrekking ook 2x zo groot.

Lees ook:   Wat komt er vrij bij fotosynthese?

Hoe meet je veerkracht?

De grootte van de veerkracht kan berekend worden met de volgende formule:

  1. Fveer=C×u. Veerkracht (Fveer) newton (N) Uitwijking (u) meter (m) Veerconstante (C) newton per meter (N/m)
  2. Fz=m×g. Zwaartekracht (Fz) newton (N) Massa (m) kilogram (kg) Valversnelling (g) meter per seconde per seconde (m/s2)
  3. gaarde=9,81 m\s2.

Waardoor kan je elastiek zo ver uitrekken?

Dat wordt ook wel elastische vervorming genoemd. Dat is een verandering van vorm die omkeerbaar is. De verandering ontstaat door de kracht die op het elastiekje komt te staan als je eraan trekt. Als je het weer loslaat valt de kracht weg en is het elastiekje weer terug in zijn eigen vorm.

Wat is het verband tussen de veerkracht en de uitrekking bij een veer en een elastiek?

De veerconstante is gegeven als C = F/u (kracht/uitwijking). De uitwijking is vanuit de evenwichtsstand. Een zelfde massa (=zelfde gewicht F) aan veer en elastiek zal meestal het elastiek meer doen uitwijken.

Lees ook:   Hoeveel ton is een miljoen euro?

Heeft elastiek een veerconstante?

Als je aan het elastiek massa’s hangt en je meet op hoe lang het elastiek wordt, dan kun je daar een (F,u)-grafiek van maken. Als de grafiek recht wordt, dan heeft het elastiek een veerconstante. De grafiek voor de lengte van een elastiek in functie van de kracht die er op uitgeoefend wordt zal geen rechte zijn.

Hoe meet je de uitrekking van een veer?

In de formule F = C x u, is F de kracht op de veer (N), C is de zogenaamde veerconstante of ook wel de stugheid van de veer genoemd (N/cm) en u is de uitrekking van de veer (cm). Met deze formule kun je volgens de wet van Hooke de uitrekking van de veer bereken.

Hoe groter de veerconstante hoe kleiner de uitrekking?

Hoe sterker een veer is, hoe hoger de veerconstante. De veerconstante is dus voor elke veer anders, sommige springveren zijn sterker dan andere. De veerconstante wordt bepaald door te kijken hoeveel kracht er nodig is om een veer een bepaalde afstand uit te rekken.

Lees ook:   Welk water moet er in een aquarium?

Waarom is elastiek elastisch?

Warmte is energie die moleculen laat trillen. Hoe meer van die energie er is, hoe harder de moleculen trillen. Bij een uitgerekt elastiek trillen de moleculen minder ver heen en weer. En dan heb je minder energie nodig om de moleculen te laten trillen, dan bij een ontspannen elastiek.

Hoe bereken je uitrekking van een veer?