Hoe groot is de gasvoorraad?

Hoe groot is de gasvoorraad?

Per 1 januari 2021 bedraagt de totale ontdekte gasvoorraad in ontwikkelde en niet ontwikkelde voorkomens samen 138,2 miljard Nm3. De reserves van totaal 92,4 miljard Nm3 bestaan voor 6,6 miljard Nm3 uit reserves in het Groningenveld en 85,8 miljard Nm3 in de overige (kleine) velden.

Hoe lang gebruiken we al aardgas?

In 1948 vindt de NAM in Coevorden voor het eerst aardgas. In 1951 worden daar dan ook de eerste huizen in Nederland aangesloten op het aardgas. In 1959 boort de NAM bij Slochteren het beroemde Groningen-gasveld aan. Dit veld behoort tot de grootste gasvelden ter wereld.

Hoeveel Gronings gas is er nog?

In het Groningenveld zit nog ruim 450 miljard kuub gas. De speculaties over meer gaswinning in Groningen leiden tot boze reacties in het aardbevingsgebied, waar bewoners de problemen meer dan beu zijn.

Hoeveel gas zit er nog in de Noordzee?

TNO doet onderzoek naar hoeveel gas er nog te winnen valt in Nederland. “Op de Noordzee gaat dat om tachtig miljard kuub gas. Op land hebben we het dan over ongeveer zestig miljard kuub”, licht Peters toe. In Nederland gebruiken we ongeveer zo’n veertig miljard kuub gas per jaar.

Heeft aardgas nog toekomst?

In 2050 nog steeds gas, maar ander gas Hoeveel is niet duidelijk: de aardgasconsumptie zou tegen 2050 met 70 à 95% dalen. Maar aardgas is fossiel en daar is geen plaats meer voor in een koolstofvrij België. Biogas is een alternatief, maar heeft een beperkt potentieel.

Kan aardgas opraken?

Aardgas is een fossiele brandstof wat inhoudt dat de bron niet onuitputtelijk is en een keer opraakt. Dit zorgt dat aardgas niet duurzaam is. Tevens komt er CO2 vrij bij het opwekken van stroom met aardgas.

Waarom wordt aardgas via pijpleidingen vervoerd?

Het is belangrijk dat een pijpleiding een voldoende hoeveelheid gas kan vervoeren en dus een hoge transportsnelheid kan waarborgen. Het gas stroomt van hoge naar lage druk. Langs het net bevinden zich krachtige compressiestations (ongeveer om de 80 km) die voor voldoende gasdruk zorgen.

Is aardgas hernieuwbaar?

Aardgas en hernieuwbare energiebronnen Je wilt graag met hernieuwbare energie werken en altijd beschikken over warm water? Met aardgas ben je 100% zeker! Een rendabele combinatie en goed voor het milieu.