Hoe Google Forms delen?

Hoe Google Forms delen?

Je formulier delen met bijdragers

 1. Open een formulier in Google Formulieren.
 2. Klik rechtsboven op Meer .
 3. Klik op Bijdragers toevoegen.
 4. Klik op ‘Mensen uitnodigen’.
 5. Voeg in het venster ‘Bewerkers toevoegen’ de e-mailadressen toe om deze met anderen te delen.
 6. Klik op Verzenden.

Hoeveel antwoorden op Google Forms?

Notities: 200.000 tekens is het maximum dat is toegestaan voor totale antwoorden per formulier. Als een formulier bijvoorbeeld vijf tekstvragen bevat en de respondent de limiet van 200.000 tekens voor de vierde vraag al heeft bereikt, kunnen ze geen antwoord geven voor de vijfde vraag.

Kun je Google Docs gebruiken zonder Gmail?

Uitzonderingen. Google-accounts hoeven geen gmail.com-adres te gebruiken. U kunt elk bestaand e-mailadres aan een Google-account koppelen. Bestanden kunnen ook met niet-Google-accounts worden gedeeld door ze te delen met bezoekers.

Is Forms anoniem?

Privacy: Binnen Microsoft Forms heb je de mogelijkheid om anoniem of juist niet anoniem gegevens en informatie te verzamelen. Ga je een enquĂȘte met externen delen, dan is deze standaard anoniem. Dit kan je ook niet aanpassen.

Hoe maak je een Google Form openbaar?

Als je de eigenaar bent en niet wilt dat iemand anders het bestand publiceert, kun je dit als volgt instellen:

 1. Open een bestand in Google Documenten, Spreadsheets of Presentaties.
 2. Klik rechtsboven op Delen.
 3. Klik op Instellingen .
 4. Vink Bewerkers kunnen rechten wijzigen en items delen uit.
 5. Klik op Klaar.

Kan je Google Drive delen met anderen zonder Gmail?

Google-accounts hoeven geen gmail.com-adres te gebruiken. U kunt elk bestaand e-mailadres aan een Google-account koppelen. Bestanden kunnen ook met niet-Google-accounts worden gedeeld door ze te delen met bezoekers. Bekijk hoe u documenten kunt delen met bezoekers.

Hoe Google Form sluiten?

 1. 1 Een formulier handmatig sluiten. Open het tabblad ‘reacties’ (1) en verplaats de schakelaar naar links (2).
 2. 2 Een formulier sluiten met FormLimiter. Met FormLimiter kan je een formulier zo instellen, dat het onder bepaalde omstandigheden automatisch gesloten wordt.
 3. 3 Downloads en bronnen.

Hoe maak ik een Google Docs aan?

Volg deze stappen om een nieuw document te maken: Open op je computer het startscherm van Google Documenten op docs.google.com. Klik linksboven onder ‘Een nieuw document starten’ op Leeg.

Hoe zet je Forms Op anoniem?

Open het formulier of de toets die u wilt beheren. Selecteer het pictogram Meer formulierinstellingen naast Delen en selecteer vervolgens Instellingen. Selecteer Iedereen met de koppeling kan antwoordenals het formulier ook toegankelijk moet zijn voor personen buiten de school.

https://www.youtube.com/watch?v=vc3f0_iU5g4