Hoe gevaarlijk is amlodipine?

Hoe gevaarlijk is amlodipine?

Hierdoor kan amlodipine meer bijwerkingen geven, zoals hoofdpijn, blozen en duizeligheid. Ook kan uw lichaam te veel vocht vast gaan houden (oedeem). Neem bij deze gevallen contact op met uw arts. Sommige medicijnen tegen hiv (het virus waar u aids van kunt krijgen) en hepatitis C (een vorm van leverontsteking).

Wat is de maximale dosering van amlodipine?

Maximale dosering amlodipine De maximale dosering is 0,6 mg per kg lichaamsgewicht per dag. De totale maximale dosering is 20 mg amlodipine per dag. Het is belangrijk dat je de maximale dosering amlodipine niet overschrijdt. Als je te veel tabletten hebt ingenomen, kan de bloeddruk dalen.

Hoe lang blijft amlodipine in je bloed?

Kinetische gegevens

Resorptie goed.
Eiwitbinding ca 97,5%.
Metabolisering uitgebreid in de lever tot inactieve metabolieten, waarschijnlijk door CYP3A4.
Eliminatie vnl. via de urine (10% onveranderd, 60% van de metabolieten). Amlodipine is niet dialyseerbaar.
T 1/2el 35–50 uur; bij ouderen en bij leverinsufficiëntie verlengd.

Hoe lang blijft Betablokker in je lichaam?

Kinetische gegevens

Overig Bij metoprololsuccinaat met gereguleerde afgifte wordt metoprolol over een periode van ca. 20 uur met een constante snelheid afgegeven; bij de andere preparaten is er een klinisch relevant verschil in piek- en dalspiegels.
V d ca. 5,5 l/kg.
Overig passeert de bloed-hersenbarrière makkelijk.

Waarom is amlodipine droog?

Het gebruik van amlodipine kan in zeldzame gevallen ook zorgen voor psychische klachten zoals depressiviteit, angsten, verwardheid en stemmingswisselingen. Omdat de mond droog kan worden door het gebruik van amlodipine kunnen er makkelijker tandvleesproblemen en gaatjes in tanden en kiezen ontstaan.

Hoe verlaagt amlodipine uw bloeddruk?

Amlodipine maakt u bloedvaten wijder en verlaagt uw bloeddruk. Ook zal er meer zuurstof naar uw hart gaan. Bij hoge bloeddruk en angina pectoris (pijnlijk en drukkend gevoel op uw borst). Amlodipine laat uw bloeddruk binnen 6 weken langzaam dalen. Ook uw andere klachten worden minder.

Wat is De startdosis amlodipine 5 mg?

Gebruik bij kinderen en jongeren tot 18 jaar. Voor kinderen en jongeren (6-17 jaar) is de aanbevolen startdosis 2,5 mg per dag. De maximaal aanbevolen dosis is 5 mg per dag. Amlodipine 5 mg tabletten kunnen worden verdeeld in gelijke doses om een dosis van 2,5 mg te verkrijgen.