Hoe geef je een certificaat?

Hoe geef je een certificaat?

Iedereen kan certificaten en keurmerken afgeven. Maar er zijn ook certificerende instellingen (CI’s) die hierin gespecialiseerd zijn. Een CI kan zich laten accrediteren om sommige certificaten en keurmerken af te mogen geven. Accreditatie is een garantie dat een product of dienst voldoet aan bepaalde eisen.

Wat is de waarde van een certificaat?

Mits je een erkent opleider bent, is het certificaat niks waard. Het is dan enkel een bewijs van afronding van de cursus en ook hiervan is de waarde minimaal. In principe is het certificaat niks waard, maar het is niet waardeloos voor de ontvanger.

Hoe zet je een keurmerk op?

In Nederland kan iedereen zelf een keurmerk beginnen. Er zijn geen wettelijke regels voor, behalve dat je niet mag misleiden. Voor een keurmerk is niet veel meer nodig dan een idee, een logo en een website.

Welke certificaten heb ik?

Op de website Mijn diploma’s kunt u van veel opleidingen diplomagegevens bekijken. U kunt een digitaal overzicht (uittreksel) van uw diplomagegevens downloaden. Bijvoorbeeld als u het origineel kwijt bent door brand of diefstal.

Welke certificering heb ik nodig?

ISO, NEN of Data Pro?

Norm Doel
ISO 27002 Verdieping van de 27001 (geen certificering, maar hulpmiddel om tot 27001 certificering te komen)
ISO 27018 Informatiebeveiliging toegespitst op PII gegevens (verdieping van de 27002)
ISO 27701 Informatiebeveiliging toegespitst op privacy informatiemanagement (verdieping van de 27002)

Welke certificaten zijn verplicht?

Hieronder worden de verschillende verplichtingen nader toegelicht.

  • SVH Diploma Sociale HygiĆ«ne.
  • HACCP certificaat.
  • Allergenen certificaat.
  • SVH Diploma Leermeester.
  • BHV Diploma voor horeca.

Wat heb je aan een certificaat?

Het certificaat bewijst dat het product of de dienst voldoet aan bepaalde eisen. Bijvoorbeeld voor veiligheid, kwaliteit of milieu. Het certificaat toont aan dat een bedrijf bijvoorbeeld een milieumanagementsysteem heeft dat aan bepaalde kwaliteitseisen voldoet.

Welke certificaten zijn er?

Er zijn drie verschillende type SSL-certificaten: enkel domein, wildcard, en multi-domein.

  • Enkel domein. Onze basic SSL-certificaten zijn de standaard certificaten en beveiligen een enkele domeinnaam.
  • Multi domein.
  • Wildcard.

Wat kun je met certificaten?

Met een diploma of certificaat kun je dus aantonen dat je de potentie bezit om met hetgeen je geleerd hebt iets waardevols te gaan doen. Het bewijst niet dat je dit ook daadwerkelijk gaat doen en ook niet hoe je dat gaat doen.

Welke instellingen kunnen in aanmerking komen voor dit keurmerk?

Om te worden erkend door de Raad voor Accreditatie moet een certificatie-instelling onafhankelijk en deskundig zijn en een aantoonbaar hoog niveau van interne kwaliteitszorg hanteren. De eisen die de Raad hanteert liggen vast in diverse internationale normen.

Waar kun je een keurmerk vinden?

Een handig hulpmiddel bij het kiezen van een keurmerk is de Keurmerkenwijzer van Milieu Centraal. Deze wijzer geeft informatie over zo’n 300 keurmerken en logo’s op gebied van duurzaamheid. Je vindt snel welke keurmerken er voor je product of dienst en branche zijn, wat ze inhouden en hoe betrouwbaar ze zijn.