Hoe een business case oplossen?

Hoe een business case oplossen?

02/01/2019

 1. Bereid je goed voor. Een goede voorbereiding is van groot belang.
 2. Luister aandachtig en stel vragen. Bij het begin van het case-interview zal de rekruteerder belangrijke informatie over de case meedelen.
 3. Betrek je gesprekspartner.
 4. Werk gestructureerd.
 5. Wees flexibel.

Hoe presenteer je een business case?

Ze voelen zich dan alsof ze hun eigen idee presenteren….De tips op een rijtje:

 1. Vertel een verhaal.
 2. Concentreer je op de noden van het bedrijf.
 3. Bereid een korte en een lange versie voor.
 4. Bespreek de bezorgdheden.
 5. Ga to the point en geef niet te veel nutteloze details.
 6. Lees niet af van je slides, maar kijk naar de mensen.

Hoe ziet een business case er uit?

Onderdelen van een goede business case de achtergrond, beschrijf de redenen voor het starten van het project. de aansluiting op de bedrijfsdoelstellingen. alle mogelijke opties die zijn overwogen. de te verwachten toegevoegde waarde van het project.

Wat doet een business case?

Een businesscase of een haalbaarheidsstudie is een projectmanagement-term waarin de zakelijke afweging om een project of taak te beginnen beschreven wordt. In de businesscase worden de kosten tegen de baten afgewogen, rekening houdend met de risico’s.

Hoe een case oplossen?

Tips voor je case interview

 1. Denk hardop. Alleen dan kan de interviewer je gedachtegang volgen.
 2. Stel vragen. Vraag om verduidelijking, om aanvullende informatie, of om hulp als je vastloopt.
 3. Ga gestructureerd te werk.
 4. Durf aannames te doen, maar geef wel duidelijk aan waarop je baseert.

Hoe formuleer je een case?

Formuleer het probleem in één of twee zinnen. Bedenk, terwijl je je gegevens doorneemt, hoe je dat wat je hebt gevonden in een stellingachtige uitspraak kunt formuleren. Welke patronen heeft je onderwerp aan het licht gebracht? Hierdoor kun je je concentreren op de vraag welk materiaal het belangrijkst is.

Waarom stel je een business case op?

Een business case wordt om uiteenlopende redenen gemaakt: Het management (van de klant) wil inzicht hebben in de kosten en opbrengsten van de oplossing voor een knelpunt of van een verbetering. Bovendien wil deze een inschatting kunnen maken van de haalbaarheid, complexiteit en looptijd van het betreffende project.

Wat zijn kwalitatieve baten?

Een business case is typisch opgebouwd uit een analyse van de verwachte baten en kosten: Kwalitatieve baten: Kwalitatief goede en betrouwbare informatie; bijdragen aan bedrijfszekerheid en veiligheid; compliance, voldoen aan (wettelijke) eisen van derden; bijdragen aan imago; borgen kennis babyboom generatie; …

Wat is een positieve business case?

Een business case maakt concreet of een project een positieve bijdrage levert aan de bedrijfsdoelstellingen tegen een acceptabel risico. En na de start van een project wordt de business case gebruikt om te monitoren hoe een project zich ontwikkelt en of het zinvol is om met het project door te gaan.

Waarom een business case maken?

Hoe beoordeel je een business case?

Vaak zie je dat bedrijven een business case verplicht stellen boven een bepaalde investeringswaarde. Criteria als verwachte opbrengstwaarde, effect op marktverhoudingen, innovativiteit, complexiteit/ risico’s zijn minstens zo belangrijk.

Wat is een business case?

Een businesscase is een managementtool om investeringsbeslissingen te onderbouwen. De businesscase heeft als kern een analyse van de kosten en de baten van de investering.

Hoe ziet een goede business case eruit?

Een goede business case geeft een helder beeld van kosten en baten. De kosten zijn niet alleen de ‘kosten van het project’, maar ook de onderhouds- en beheerkosten nadat het projectresultaat is opgeleverd, dus gedurende de hele looptijd van de investering.

Wat bevat een business case?

Een business case is een document waarin wordt uiteengezet wat de waarde of voordelen voor uw bedrijf zijn wanneer u een significante zakelijke investering of initiatief uitvoert.

Waarom kosten en baten analyse?

De kosten baten analyse wordt onder meer gebruikt voor het maken van koop/maakbeslissingen, bijvoorbeeld in vastgoed investeringen, maar ook in beslissingen die van invloed zijn op de maatschappij. In een maatschappelijke kosten baten analyse worden ook de externe effecten van een beslissing meegenomen in de evaluatie.

Wat hoort er in een business case te staan?

Onderdelen van een goede business case

 • de achtergrond, beschrijf de redenen voor het starten van het project.
 • de aansluiting op de bedrijfsdoelstellingen.
 • alle mogelijke opties die zijn overwogen.
 • de te verwachten toegevoegde waarde van het project.
 • de belangrijkste risico’s.
 • de investeringen die nodig zijn.