Hoe dicht mag je tegen de erfgrens bouwen?

Hoe dicht mag je tegen de erfgrens bouwen?

Er bestaat geen minimale afstand voor het bouwen tegen de erfgrens. Je mag op eigen grond dus gewoon tegen de erfgrens aan bouwen. Het wordt iets anders als je precies op de erfgrens wilt bouwen. Dit mag namelijk niet zomaar, omdat je anders met jouw bouwwerk of muur voor de helft op de grond van jouw buren staat.

Wat mag je plaatsen op de erfgrens?

Een schutting, muur of hek naast en achter een huis mag maximaal 2 meter hoog zijn. Vóór het huis is de maximale hoogte 1 meter. Voor bomen en heggen geldt geen maximale hoogte. Maar ze mogen niet te dicht bij de erfgrens staan.

Hoe ver moet je van de erfgrens blijven?

Er geldt over het algemeen geen minimale afstand tot de erfgrens waar u rekening mee hoeft te houden. U kunt dus gewoon tegen de erfgrens aan bouwen. Er zijn echter wel een aantal uitzonderingen op deze regel.

Hoe ver moet je van de erfgrens bouwen?

Veel mensen vragen op welke afstand van de erfgrens je mag bouwen. Bij bouwen geldt – anders dan bij beplanting – géén minimale afstand. Je mag dus gewoon bouwen tegen de erfgrens. Een muur óp de erfgrens bouwen mag niet zomaar, omdat hij dan voor de helft op de grond van je buren staat.

Hoe dicht mag ik een schuur bij de erfgrens staan?

Mag ik mijn schuur bouwen tegen de erfgrens? Als u gaat bouwen tegen de erfgrens mag dat alleen als dat de grens is tussen uw erf en dat van een andere particulier of bedrijf. Als de erfgrens naast openbaar toegankelijk gebied ligt, moet u 1 meter uit de erfgrens blijven.

Hoever mag je schuur plaatsen van erfgrens?

Je mag niet hoger bouwen dan 3,5 meter. De afstand van de woning tot de overkapping mag niet groter zijn dan 30 meter. Je mag niet binnen 1,0 meter van de erfgrens bouwen, tenzij op die grens een muur staat.

Hoe dicht mag een schuur bij de erfgrens staan?

U moet een meter vrijhouden tussen het tuinhuis en de openbare weg, het openbare groen en het voorerf. Heeft u een hoekhuis dan mag u soms aan de zijkant vergunningsvrij bouwen. Wordt het bijgebouw meer dan 10m2, dan moet u een meter van de erfgrens met de buren blijven.

Hoeveel cm van erfgrens?

Zo moet je voor het planten van een heg of heester minimaal 50 cm afstand houden van de erfgrens. Bij een boom is die afstand minimaal 2 meter. Een hek of schutting plaatsen op je eigen grond mag zonder toestemming van je buren (mits deze maximaal 2 meter hoog is).

Hoe ver moet een schuur van de erfgrens staan?

Hoe ver moet een schuur van de erfgrens afstaan?

Hoe dicht mag een tuinhuis van de scheiding staan?

Het tuinhuis of bijgebouw dat je wilt plaatsen mag maximaal op 30 meter afstand van je woning staan en moet 3 meter van de perceelsgrens blijven. Behalve voor de perceelsgrens achteraan, daar volstaat 1 meter of tegen een bestaande scheidingsmuur.

Hoe ver moet een tuinhuis van de buren staan?