Hoe citeer je Kamerstukken?

Hoe citeer je Kamerstukken?

Je verwijst op de volgende manier naar een Kamerstuk: Kamerstukken I (of II, schuingedrukt), gevolgd door het parlementaire zittings- of vergaderjaar, een komma, het dossiernummer, een komma, de afkorting ‘nr. ‘, het ondernummer, een komma, de afkorting ‘p. ‘ en het paginanummer.

Hoe verwijs je naar een rapport juridisch?

Voorbeelden gedrukte rapporten, adviezen, scripties en niet uitgegeven teksten

 1. Verkort: Rapport Commissie-Davids 2010, p.
 2. Volledig: Rapport commissie van onderzoek besluitvorming Irak, bijlage bij Kamerstukken II 2009/10, 31847, nr.
 3. Verkort: Berntsen 2015, p.
 4. Volledig: L.E.

Wat staat er in een voetnoot?

Wat is een voetnoot? Een voetnoot is een verwijzing waarbij je de tekst onderaan de pagina zet. Met behulp van een cijfer kun je eenvoudig naar de juiste plek in de hoofdtekst verwijzen. De voetnoot staat vaak in een kleiner lettertypegrootte dan de hoofdtekst.

Hoe moet een voetnoot eruit zien?

Een voetnoot begint met een hoofdletter, eindigt met een punt, en bevat meestal de auteursnaam, het jaartal en eventueel de vindplaats (zoals de locatie in een tijdschrift) of een specificering (zoals een paginanummer). Bacchus 2021, p. 34. Shevchenko e.a. 2020.

Hoe verwijs je naar Kamerstukken APA?

Hoe verwijs je naar Kamervragen?

Als je wilt verwijzen naar Kamervragen of antwoorden op Kamervragen, verwijs je naar ‘Aanhangsel Handelingen I (of II)’, gevolgd door het zittingsjaar, de afkorting ‘nr. ‘, en het nummer….Voorbeeld: Bronvermelding boek De Hullu 2021, p. 34

 1. ECLI:NL:RVS:2020:2533.
 2. ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191119.2N10.
 3. ECLI:NL:PHR:2021:80.

Hoe verwijzen naar rapport?

Om te verwijzen naar een rapport met een individuele auteur, vermeld je de auteursnaam en initialen, de titel van het rapport (schuingedrukt), het rapportnummer, de organisatie die het rapport heeft gepubliceerd, en de raadpleegdatum en URL (bij een online rapport, zoals een pdf).

Hoe verwijs je naar artikelsgewijs commentaar?

Voorbeeld: Verkort: Van der Schyff, in: Artikelsgewijs commentaar op de Grondwet 2021, art. 5 Gw, aant.

Hoe noteer je voetnoten?

Voetnoten en eindnoten invoegen

 1. Klik op de plaats waar u wilt verwijzen naar de voetnoot of eindnoot.
 2. Ga naar het tabblad Verwijzingen en selecteer Voetnoot invoegen of Eindnoot invoegen.
 3. Typ wat u in de voetnoot of eindnoot wilt.

Hoe verwijzen naar Staatsblad?

In boeken of artikelen en zeker in voetnoten kan men desgewenst volstaan met een verkorte verwijzing….Van het blad van publicatie vermeldt men achtereenvolgens:

 1. de naam en wel afgekort cursief: Stb., Stcrt., Trb., PbEU, Uitleg;
 2. het jaartal van het desbetreffende blad;
 3. na het jaartal, gevolgd door een komma, het nummer.