Hoe bereken je de kapitalisatiefactor?

Hoe bereken je de kapitalisatiefactor?

De kapitalisatiefactor wordt berekend door de koopsom van een bedrijfspand (exclusief kosten koper) te delen door de jaarhuur. Bijvoorbeeld bij een bedrijfspand met een waarde van € 475.000 en een jaarhuur van € 51.000 bedraagt de kapitalisatiefactor 9,31.

Wat is de kapitalisatiefactor?

De kapitalisatiefactor is het bedrag van de huur gedeeld door de aankoopprijs van een pand.

Hoe bereken je de waarde van een Beleggingspand?

Bereken het aandeel van het verhuurde deel van de woning in de WOZ-waarde. Deel daarvoor eerst de oppervlakte van het verhuurde deel door de oppervlakte van de hele woning (120 : 160 = 0,75). Vermenigvuldig de uitkomst van deze berekening met de WOZ-waarde.

Hoeveel keer de huur is een woning waard?

Als een woning van 400.000 euro verhuurd kan worden voor 22.000 per jaar, dan kost die dus 18 keer de huur. Je kunt dan ook zeggen dat 22.000 op 400.000, 4,75% is. De woning kost 4,75%. Daarmee zijn we er niet, want de verhuurder moet ook de kosten nog betalen.

Hoe bereken je verhuurde staat?

Wat is 1hectare?

hectare – Zelfstandignaamwoord 1. (wiskunde), (eenheid) een oppervlaktemaat ter grootte van 100 m × 100 meter, gelijk aan 10.000 m², gelijk aan één vierkante hectometer, gelijk aan 0,1 × 0,1 kilometer, gelijk aan 0,01 km², weergegeven met symbool ha ♢ Een hectare bestaat uit honderd aren. …

Is een garage woonoppervlakte?

Zo telt bijvoorbeeld een garage, berging of kelder niet mee, vermits je daar veelal niet woont. Een afgewerkte zolder is dan wel inbegrepen in je woonoppervlakte, tenzij er sprake is van een bergzolder, een zolder waar je enkel op kan met een niet-vaste trap en/of een zolder met onvoldoende daglicht.

Hoeveel is een verhuurd pand waard?

Geldverstrekkers willen het overgrote deel van de waarde aan hypotheek verstrekken. Ze houden wel vaak een maximum aan van 70% tot 80% van de waarde (LTV: Loan to Value). De waarde die de geldverstrekker hierbij hanteert wordt de marktwaarde in verhuurde staat genoemd.