Hoe Articuleer ik beter?

Hoe Articuleer ik beter?

Praat in de spiegel terwijl je naar de bewegingen van je mond, kaak, tong en lippen kijkt. Maak deze bewegingen zo groot en zichtbaar mogelijk. Dit zal je articulatie verbeteren en je helpen ontdekken met welke klanken je moeite hebt.

Hoe correct praten?

Spreek alle lettergrepen één voor één uit….Stop met mompelen, spreek duidelijk en articuleer je woorden.

 • Let erop dat je echt even stopt om adem te halen voor het uitspreken van medeklinkers zoals bijvoorbeeld de ’t’ en de ‘b’.
 • Verwacht niet dat je in één keer volkomen duidelijk gaat spreken.

Hoe kom je van snel praten af?

Praat ik te snel?

 1. Spreek je soms minder krachtig.
 2. Verhoog je onbewust je toonhoogte.
 3. Vergeet je regelmatig om belangrijke punten te benadrukken.
 4. Articuleer je vaak minder goed, en als gevolg daarvan,
 5. Kan je minder geloofwaardig overkomen.

Hoe kan ik luider spreken?

Begin de conversatie op een volume waar je je prettig bij voelt en werk geleidelijk toe naar een harder volume.

 1. Vergeet niet dat zachtjes en timide praten beter is dan helemaal niet praten.
 2. Je hoeft je niet hoeft te haasten om luider te spreken. Houd het eerst bij wat je gewend bent en probeer dit dan te wijzigen.

Wat kan je doen tegen mompelen?

Oefen.

 1. Oefen het uitspreken van woorden door iets hardop te lezen en dan elk woord correct en langzaam uit te spreken. Als je mompelt moet je stoppen en de zin herhalen.
 2. Oefen klinkerklanken met een open mond.
 3. Oefen elke dag 10 minuten lang het hardop lezen.

Hoe mooi praten?

Praat niet te snel en spreek alle woorden duidelijk uit. Daarom is het belangrijk dat je je spreektempo wat verlaagt door de woorden langzamer uit te spreken en na iedere zin een korte pauze in te lassen – daardoor benadruk je vanzelf ook meer wat je zegt en geef je jezelf de kans om even adem te halen!

Waarom heb ik moeite met praten?

Oorzaak spraakproblemen Bij een spraakprobleem zijn er problemen in de mond- en tongbewegingen, waarmee klanken en woorden worden gevormd. Dit kan komen door: Problemen met de spraakontwikkeling door gehoorproblemen of door veel duim- of speen zuigen. Een stembandaandoening.

Hoe ontstaat Spraakapraxie?

Wat is spraakapraxie? Spraakapraxie wordt veroorzaakt door hersenletsel, bijvoorbeeld een CVA, tumor of trauma. Om te praten, heeft u de spieren rond uw mond nodig. Bij spraakapraxie is het programmeren van deze spieren verstoord.

Hoe noem je iemand die niet goed kan praten?

Afasie is een taalstoornis, iemand met een afasie kan de taal minder goed gebruiken dan voorheen. Verschillende of alle onderdelen van het taalsysteem kunnen verstoord zijn. Denk hierbij aan het spreken, het begrijpen van een gesprek, het begrijpen van wat u leest, en/of het schrijven. Afasie is géén spraakstoornis.