Heeft mijn kind scoliose?

Heeft mijn kind scoliose?

Tijdens de groei van uw kind kan deze bocht erger worden waardoor er mogelijk klachten ontstaan. Bijvoorbeeld pijn in de rug of moeite met ademhalen. Scoliose is soms al bij de geboorte aanwezig, maar wordt meestal pas zichtbaar als uw kind in de groei is, zo tussen het 10e en 15e jaar.

Hoe kom je erachter of je scoliose hebt?

Om te beoordelen of je scoliose hebt, kijkt de arts naar:

  • is er een kromming in je rug zichtbaar?
  • is er verschil in beenlengte?
  • buktest: wordt een bolling (gibbus) zichtbaar op je rug, bij je ribben, als je voorover buigt?
  • als na deze tests een scoliose wordt vermoed, worden röntgenfoto’s van je rug gemaakt.

Wanneer ontstaat een scoliose bij kinderen?

Scoliose bij kinderen – Kinderorthopedie. Een scoliose is een zijwaartse bocht van je wervelkolom. Soms is deze scoliose al sinds je geboorte aanwezig, maar in de meeste gevallen ontstaat een scoliose bij gezonde jongeren en net voor de puberteit. Dat is meestal tussen de 10 en 15 jaar en bij meisjes eerder dan bij jongens.

Wanneer is scoliose zichtbaar bij de geboorte?

Scoliose is soms al bij de geboorte aanwezig, maar wordt meestal pas zichtbaar als je in de groei bent, zo tussen je 10e en 15e jaar. Bij een klein gedeelte van de kinderen is de scheefgroei dusdanig, dat een behandeling met een brace noodzakelijk is.

Hoe verloopt de scoliose-bocht?

Dit kan zowel therapeutisch of door een operatie. In 9 van de 10 gevallen is een scoliose vrij mild van aard en is een ingrijpende behandeling niet nodig. Toch is het belangrijk het verloop van de scoliose vooral tijdens de puberteit goed te blijven volgen tot iemand is uitgegroeid. Pas dan zal de scoliose-bocht gaan stabiliseren.

Welke graden is de scoliose gekromd?

Middels MRI en röntgenfoto’s kan er ook worden vastgesteld hoeveel graden de scoliose gekromd is en hoe ernstig de scoliose is. Milde scoliose bedraagt vaak niet meer dan 25 graden en meestal wordt er dan oefentherapie zoals Mensendieck of Cesar geadviseerd.

Hoe weet je of je scoliose hebt?

Hoe voelt scoliose? Scoliose is over het algemeen pijnvrij, maar pijn kan voorkomen als de wervelkolom sterk kromt en de omliggende spieren en gewrichten aantast. Deze veranderingen kunnen van invloed zijn op iemands uitlijning, houding en bewegingspatronen, en irritatie en pijn veroorzaken.

Hoe erfelijk is scoliose?

In de meeste gevallen (80 procent) van scoliose bij kinderen is de oorzaak onbekend. We noemen dit idiopathische scoliose. Er zijn aanwijzingen dat erfelijke factoren een rol spelen. Ongeveer 4 procent van de 10-14-jarigen krijgt een scoliose.