Hebben leraren vakantiedagen?

Hebben leraren vakantiedagen?

In het onderwijs hebben werknemers in de functiecategorie├źn directie en leraren vakantieverlof tijdens de schoolvakanties. Daarnaast hebben zij recht op 5 extra dagen buiten de schoolvakanties. Voor onderwijsondersteunend personeel gelden andere regels. Zij hebben bij een werkweek van 40 uur 426 uren vakantieverlof.

Hoeveel weken verlof onderwijs?

Een werknemer heeft recht op ouderschapsverlof van maximaal 26 keer het aantal uren dat hij/zij per week werkt. In de cao voor primair onderwijs is vastgelegd dat een werknemer recht heeft op 1040 uur betaald ouderschapsverlof in totaal, waarvan 415 uur per kind. Over die uren behoudt de werknemer 55% van zijn salaris.

Wat is het aantal vakantiedagen voor een werknemer?

Omgerekend vier keer het aantal uren dat hij per week werkt. Een werknemer met een fulltime contract van 40 uur heeft dus recht op 160 uur vakantie. Dat zijn 20 vakantiedagen per jaar. Je mag bovenwettelijke vakantiedagen uitbetalen in goed overleg met je werknemer.

Wat zijn de wettelijke vakantiedagen?

Wettelijke vakantiedagen Iedere werknemer heeft recht op wettelijke vakantiedagen. Het aantal stel je vast aan de hand van het aantal uren dat iemand per week werkt. Zo is bepaald dat een werknemer na een jaar werken aanspraak kan maken op vier keer het aantal uren dat hij per week werkt.

Hoe heb ik recht op vakantiedagen?

Zoeken binnen Rijksoverheid.nl Zoek. Op hoeveel vakantiedagen heb ik recht? Werknemers krijgen een wettelijk aantal vakantiedagen per jaar. In uren is dit 4 keer het aantal uren dat u per week werkt. Als u bijvoorbeeld het hele jaar 25 uur per week werkt, heeft u recht op 100 vakantie-uren per jaar.

Hoeveel vakantiedagen Kunt u opnemen?

Daarmee kunt u in ieder geval 4 weken vakantie per jaar opnemen. U kunt uw vakantiedagen ook in losse uren opnemen. Tijdens uw vakantie betaalt uw werkgever uw loon door.

Hoeveel weken vakantie heeft een docent?

Bij een volledige betrekking van 40 uur per week zijn dat 20 wettelijke vakantiedagen en 33,5 bovenwettelijke vakantiedagen. Uw werkgever moet eerst de wettelijke vakantieuren afschrijven. Volgens de wet vervallen deze uren een half jaar na het jaar waarin u ze heeft opgebouwd.