Heb je een vergunning nodig voor een terras?

Heb je een vergunning nodig voor een terras?

Het aanleggen van verharde constructies, opritten, overwelvingen en terrassen is vergunningsplichtig. Ook kunstgras en kiezels worden beschouwd als verharding, omdat dit essentiële ecosysteemfuncties van de bodem verhindert. Het plaatsen ervan is dus ook vergunningsplichtig.

Wat kost een terras vergunning?

Terrasvergunning. Sinds 2018 gelden er nieuwe terrasregels. Als u een terras wilt gebruiken, dan heeft u een terrasvergunning nodig. U betaalt de kosten (252,05 euro) direct online via iDeal of creditcard.

Is een terras een bouwwerk?

Het plaatsen van een terras is bouwen op het moment dat het terras gezien wordt als “bouwwerk”. De definitie van bouwwerk is niet opgenomen in de landelijke bouwregelgeving, maar in de bouwverordening van de gemeente.

Lees ook:   Is ING Com veilig?

Hoe lang is een terrasvergunning geldig?

Een omgevingsvergunning (ook wel bouwvergunning genoemd) is onbeperkt geldig. In de wet staat wel dat de gemeente de mogelijkheid heeft om 26 weken na afgifte van de omgevingsvergunning de vergunning in te trekken. Dat intrekken van die vergunning komt alleen zelden tot nooit voor.

Wat kost een horeca vergunning?

Een drank- en horecavergunning kost € 356,75. Dit bedrag moet u ook betalen als u de vergunning niet krijgt.

Welke vergunningen heb ik nodig voor horeca?

Welke (horeca)vergunningen heb ik als horecaondernemer nodig?

  • Drank- en horecavergunning / Alcoholvergunning.
  • Exploitatievergunning.
  • Terrasvergunning.
  • Speelautomatenvergunning.
  • Omgevingsvergunning.
  • Gebruiksmelding.
  • Melding Milieuplicht Activiteitenbesluit.

Wat is een exploitatievergunning horeca?

Een exploitatievergunning is een toestemming van de gemeente om een horecazaak te runnen. Gemeenten besluiten zelf aan welke voorwaarden horecabedrijven in hun gemeenten moeten voldoen. Controleer altijd of uw bedrijf past binnen het bestemmingsplan van uw gemeente.

Hoeveel terras zonder vergunning?

Maximale oppervlakte van 80 m²: niet-overdekte constructies als een oprit kunnen vrijgesteld zijn van een vergunning bij een max. oppervlakte van 80 m². Let op: je moet hierbij ook bestaande niet-overdekte constructies meetellen (bv. tuinpaden, terrassen, zwembaden, …).

Lees ook:   Hoe wordt Soekot gevierd?

Hoeveel van mijn tuin mag ik verharden?

Maximum oppervlakte voor tuinverhardingen Alle verhardingen van paden, terrassen, prieeltjes, net zoals verharde vijvers en zwembaden mogen samengeteld niet meer dan 80 m² bedragen. Wil je dus nog meer verharding, dan moet je voor die extra oppervlakte wel een vergunning aanvragen.

Wat is terrasvergunning?

Wilt u een terras plaatsen bij uw horecabedrijf? Of wilt u uw bestaande buitenterras uitbreiden? Dan heeft u in veel gemeenten een terrasvergunning nodig. Ook als u het terras op uw eigen terrein wilt plaatsen.

Is bestrating een bouwwerk?

Als een weg als bouwwerk dient te worden aangemerkt, geldt dit – zo redeneert de rechtbank – ook voor een klinkerweg, waarbij tevens van belang is dat de klinker-bestrating niet eenvoudig is te verplaatsen of te demonteren. De rechtbank komt tot de conclusie dat sprake is van een bouwwerk.